Projekti për të shndërruar Dragashin në kopsht të Kosovës – Opoja.net