Opoja.net

Rezultati i testit me shkrim për mësues klasor në shkollën “Shaban Shabani” Plavë

Rezultati i testit me shkrim për mësues klasor në shkollën “Shaban Shabani” Plavë

NJOFTIM

Në përputhje me dispozitat e udhëzimit administrativ ( MPMS) Nr.07/2017 të nenit 10 pika 4,5 dhe 6 për
rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Komisioni i përzgjedhjes ka përpiluar listën
me rezultatet e arritura në Testin më shkrim, të realizuar me datë: 14.09.2020
Konkursit i rishpalluar, 13/453 datë: 27.08.2020

Me Respekt,
KOMISIONI I PËRZGJEDHJES

Nr. Emri dhe mbiemri Institucioni shkollor Vendi i punës Pikët e
fituara
1 Riad Bojaxhiu “Shaban Shabani”- Plavë Mesues klasor 63
2 Fjolla Krasniqi “Shaban Shabani”- Plavë Mesues klasor 57

Njoftohen aplikuesit që në afatin prej 3 ditësh nga publikimi i njoftimit në web faqe të Komunës dhe tabelën e
shpalljeve në DKA, nëse janë të pakënaqur me rezultatet e arritura në testim mund të vinë në zyren nr. 5 të DKA-së
për të marrë informata përfundimtare rreth vlerësimit të testit me shkrim.
Nëherit njoftohen kandidatët se intervista do të mbahet me datë: 18.09.2020 (e premte), në orën:10:00, në zyren
nr. 5

DnV publikon rezultatet preliminare: LVV 48.95%, PDK 16.95%, LDK 13.34% dhe AAK 7.45%

Opoja.net

Ministrja e Financave: Paratë e Trustit nuk mund të tërhiqen me llogari bankare të familjarëve

Opoja.net

Shaban Shabani: Dhuna në familje rrezikon paqen

Fari Kolloni
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net