Rezultati i testit me shkrim për mësues klasor në shkollën “Shaban Shabani” Plavë – Opoja.net