“Rrjetet e marketeve të trajtojnë në mënyrë korrekte prodhuesin vendor” – Opoja.net