SHFMU ‘Ulina’ në Kosavë kërkon një mësimdhënës të kimisë për 10 orë në javë – Opoja.net