Shkelet me veturë një fëmijë në Buzez të Opojës – Opoja.net