Shkelet një fëmijë në rrugën Dragash–Restelicë – Opoja.net