Opoja.net

Shkollat e komunës së Dragashit pjesë e programit “Shkollat e shekullit 21”

Shkollat e komunës së Dragashit pjesë e programit “Shkollat e shekullit 21”

“Shkollat e shekullit 21” është program arsimi ambicioz tre vjeçar, i dizajnuar dhe zbatuar nga British Council dhe i financuar nga qeveria e MB-së.

I realizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Dragash, programi synon të pajisë me aftësi të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve 1982 nxënës të moshës 10-15 vjeç fillimisht për 5 shkolla në komunën e Dragashit.

Përveç mësimit të aftësive të mendimit kritik dhe zgjidhjes së problemeve, fëmijët do të mësojnë aftësi praktike të programimit dhe do të kenë mundësi t’i praktikojnë aftësitë e tyre përmes informatikës fizike.
Si pjesë e programit, shkollave do t’ju sigurohen 150 pajisje micro:bit-i, kompjuterë me përmasa që mbahen në xhep, të cilët fëmijët mund t`i programojnë dhe t`i përdorin në lëndë të ndryshme për të zgjidhur problemet e përditshme.

Për të konkuruar në tregun global të punës, aftësitë si zgjidhja e problemeve, mendimi kritik, njohuritë dixhitale dhe krijimtaria janë çelësi i suksesit.

Detaje pas plagosjes së dy qytetarëve nga një polic në Dragash

Opoja.net

Një polic në Dragash plagos dy qytetarë

Opoja.net

Shtyhet për në fund të marsit gjykimi ndaj të akuzuarit për sulm në një kafiteri në Bellobrad të Dragashit

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net