Shoqëria cilvile kërkon bashkërendin të aktiviteteve me komunën dhe ekoregjionit në mbrojten e ambientit – Opoja.net