Opoja.net

Sipas KDI-së, Dragashi e kalon vetëm Mamushën për transparencë në regjionin e Prizrenit

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) gjatë një konference për media ka publikuar “Transparometrin Komunal” si instrument i matjes dhe krahasimit të transparencës në gjashtë Komunat e regjionit të Prizrenit, ku përfshihen qytetet si Prizren, Suharekë, Rahovec, Malishevë, Dragash dhe Mamushë.

Naim Cahani, zyrtar i KDI-s, gjatë konferencës prezantoi metodologjinë ku tha se matja e transparencës së komunave është realizuar përmes një indeksi i cili përbëhet nga 44 indikatorë matës të transparencës komunale dhe është i bazuar në katër shtyllat e vlerësimit: transparenca në zyrën e kryetari/es, Kuvendin e Komunës, financat Komunale si dhe transparencën në konsultim me publikun. Secila nga katër shtyllat përmban gjithsej 11 indikatorë.

124

Sa i lexoni lajmët në Portalin Opoja.net ?

Faleminderit për përgjigjen tuaj!

“Në bazë të gjeturave të këtij indeksi me 44 indikatorë në katër fushat bazike të qeverisjes lokale, të matur për periudhën janar-dhjetor 2017, del se Komuna e Rahovecit ka qenë Komuna me transparencën më të madhe nga gjatë Komunat e matura me 84.2 % të transparencës.

Pastaj radhiten Komuna e Malishevës (77.4 % të transparencës), Komuna e Prizrenit (67.1% të transparencës), Komuna e Suharekës (65.7 % të transparencës), Komuna e Dragashit (62.9 % të transparencës) dhe Komuna e Mamushës me (27.8 % të transparencës.Gentian Kryeziu ka prezantuar të gjeturat tjera të transparencës Komunale.

Sipas tij, Komuna e Rahovecit prinë me transparencë në shtyllën e Zyrës së Kryetarit/es, ku nga 35 pikët e mundshme është vlerësuar më 31.3 pikë, ajo e Malishevës me 29.7 pikë , Komuna e Prizrenit me 20.0 pikë , Komuna e Suharekës me 18.7 pikë, Komuna e Dragashit me 15.0 pikë si dhe Komuna e Mamushës me 4.3 pikë.

Gjithashtu, edhe në shtyllën e financave Komunale, Komuna më transparente në këtë rrafsh është treguar ajo e Rahovecit, ku nga 35 pikët e mundshme, kjo komunë është vlerësuar më 32.3 pikë, e pasuar nga Komuna e Prizrenit me 27.7 pikë, pastaj Komuna e Dragashit me 26.7 pikë, Komuna e Malishevës me 25.0 pikë, Komuna e Suharekës me 20.0 pikë, si dhe Komuna e Mamushës me 9.3 pikë”, thuhet në komunikatë.

Në shtyllën e konsultimeve me publikun, Komuna e Malishevës shënoi pikët më të mëdha duke u renditur si komunë e parë nga gjashtë Komunat e targetuara në transparometrin Komunal.

Nga 35 pikët e mundshme, kjo komunë është vlerësuar me 26.3 pikë, e pasuar nga Komuna e Rahovecit dhe Prizrenit me nga 23.3 pikë, Komuna e Suharekës me 21.3 pikë, Komuna e Dragashit me 18.3 pikë si dhe Komuna e Mamushës me 13.3 pikë.

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto