Sot, është mbajtur mbledhja e lX-të (nëntë) e rregullt e Qeveris Komunale – Opoja.net