Opoja.net

Ta paraqesim Pejgamberin a.s. në mënyrën më të mirë

Ta paraqesim Pejgamberin a.s. në mënyrën më të mirë

Karikaturistët e bënë  atë që neve muslimanët nuk mundëm, e vendosën emrin
e Muhamedit a.s. në skenën botërore.  Tani
sfida kalon tek ne, që ta paraqesim Muhamedin  a.s. në mënyrën më të bukur në këtë skenë.
Ai  duhet të dal jashtë shtëpive dhe xhamive
tona, duhet ti prezantohet publikut,  duhet të jetë aty ku janë njerëzit, në biblioteka, shkolla,
universitete, parlamente, media, muze, teatro …A jemi gati ta paraqesim atë
në mënyrën më të mirë?

Imamët, teologët
dhe muslimanët tjerë duhet që në gjuhët e ndryshme evropiane,  në Gjermani, Francë dhe gjithandej në Evropë,  të shkruajnë tekste, libra, të bëjnë video materiale  nëpërmjet së cilëve që nga fillimi do ta
paraqesim dhe do ta prezantojmë mëshirën dhe butësinë e Pejgamberit a.s. Ai, siç
e përmend edhe Kurani është dërguar mëshirë për botët,  por shumë nga muslimanët e kanë përvetësuar
vetëm për vete dhe e kanë mbyllur në geton e tyre…

Bunjamin Idriz

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj

DISA RREGULLA TË JETËS

Merlinda Guraj

ITIKAFI – DISPOZITA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net