Opoja.net

“Ti të keqen ktheje me të mirë”…

Islame
“Ti të keqen ktheje me të mirë”…

“Ti të keqen ktheje me të mirë. Ne e dimë fortë mirë se çfarë shpifin ata.” (El-Mu’minun, 96)

Urdhri për mirësjellje dhe përgjigje me të mirë ndaj së keqes në Kur’anin fisnik përsëritet shtatë herë dhe se, në secilën herë, ndërlidhet me raportet dhe çështjet ndërnjerëzore. Në ajetin e mësipërm, All-llahu xh.sh. na flet dhe na nxit për moralin (ahlakun) e besimtarit të vërtetë, i cili sillet mirë, nuk dëmton tjetrin dhe të keqen nuk e kthen me të keqe, por me të mirë.

Ta bësh shpirtin fole mëshire

Opoja.net

Dëshpërimi dhe humbja e shpresës në mëshirën e Allahut, është mëkat më i madh…

Opoja.net

Kjo është çështje feje, jo lojë dhe argëtim!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net