Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi 25

Tre mësime nga xhuzi 25
 • Pa marrë parasysh se   shumë ajete që flasin për mosmirënjohjen kanë
  të bëjnë me pabesimtarët, besimtari në asnjë mënyrë nuk duhet ta posedoj këtë
  cilësi që është karakteristikë e pabesimtarëve: “Ne kur e begatojmë
  njeriun, ai nuk falënderon dhe largohet, e kur e godet e keqja, ai përulet dhe
  lutet shumë.” (Fussilet 51)
 • Allahu na jep aq sa kemi nevojë. Shpesh në situata
  të ndryshme këtë,  vështirë e kuptojmë,
  mirëpo ky është parim i Tij: “Sikur All-llahu t’ua shumonte begatinë
  robërve të vet, ata do t’i kalonin kufijtë, por Ai i furnizon me masë që
  dëshiron, sepse Ai është i njohur hollësisht dhe i dijshëm për robërit e
  vet.” (Shura 27). E si mund ta dimë ne më mirë se Ai që na ka krijuar se për
  çka kemi nevojë?
 • Një nga të vërtetat  kuranore është se besimi i njeriut mund të
  dobësohet për shkak të varfërisë por edhe pasurisë. I Dërguari i Allahut është
  lutur kundër varfërisë dhe mosbesimit, ndërsa për pasurinë Allahu thotë:
  “E sikur të mos ishte që njerëzit (do të lakmonin) të jenë të një feje
  (jobesimtarë), Ne atyre që nuk e besojnë Zotin do t’ua bënim pullazet e
  shtëpive të tyre nga argjendi si dhe shkallët nga argjendi, mbi të cilat ata do
  të ngriheshin.”(Zuhruf, 33)

Preporod.com

Përktheu:
A. D. Islampress

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

Merlinda Guraj

NE MUNDEMI EDHE JASHTË RAMAZANI!

Merlinda Guraj

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net