Opoja.net

Tre mësime nga xhuzi i 7

Tre mësime nga xhuzi i 7
 • “Zoti ynë, na zbrit nga qielli një sofër që të jetë
  mirësi dhe festë e jona – ishte lutja e Isait a.s. Krahas mësimeve parësore të
  këtyre ajeteve  të sures Sofra na jepet
  edhe lidhja e këtyre dy mirësive  – sofrës
  dhe festës (gëzimit)  sidomos tani në Ramazan.
  Para iftarit sofra ka rëndësi të veçantë për besimtarin, ajo ka një kënaqësi
  dhe një gëzim të  papërshkrueshëm.  Në të njëjtën mënyrë njeriu duhet të ndjej gëzim
   nëse çdo ditë ka ushqim për të ngrënë
  dhe të mendoj për hadithin e Muhamedit a.s.: “Kush zgjohet i shëndetshëm në
  trupin e tij dhe ka ushqim për atë ditë, sikur ta ketë gjithë botën dhe mirësitë
  e saja.”
 • Njëra nga arsyet pse nuk duhet të përfshihemi në zënka
  dhe tu arsyetohemi njerëzve të këqij, nëse jemi të sigurt se nuk jemi fajtorë, është
  për shkak të Cilësisë së Zotit se Ai do të jetë Dëshmitar. Nëse neve me retorikën,
  manipulimet dhe dinakërinë  tonë do t’i  mundim të afërmit, fqinjët, avokatët dhe gjykatësit
  në problemet tona,   eksiton Ai i cili mund të na nënçmoj në Ahiret
  por ndoshta  edhe në këtë botë.
 • Në këtë xhuz Allahu i Madhërishëm na tregon  se disa njerëz fenë e marrin si argëtim dhe lojë dhe se pikërisht kënaqësitë e kësaj bote i kanë mashtruar. Për besimtarin feja nuk është lojë, argëtim apo trashëgimi kulturore pa asnjë obligim. Gjithashtu na tregon se edhe pse besimtari e rruan jetën si dhuratë nga Zoti si dhe e do edhe këtë botë edhe botën tjetër, për atë  besimi është dhurata më e rëndësishme. (Preporod.com)

Perktheu: A. D. Islampress

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

Merlinda Guraj

NE MUNDEMI EDHE JASHTË RAMAZANI!

Merlinda Guraj

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net