Tri mësimdhënëse në pushim të lehonisë, DKA në Dragashshpall konkurs plotësues – Opoja.net