Trusti të do bëjë pagesën 5 deri në 7 ditë pas aplikimit për tërheqjen e 10% – Opoja.net