UNDP dhe Dragashi stimulojnë krijimin e vendeve të reja të punës – Opoja.net