Vështirësia nëpër të cilën kalon është sprovë apo dënim? – Opoja.net