Opoja.net

Zakone të bukura Islame

Thuaj: Bismil-lah
(Në emër të Allahut) – kur bën diçka.

Thuaj: Já Allah
(O Allah) – kur të kesh dhimbje dhe telashe.

370

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Thuaj: Estagfirullah
(Më fal o Allah) – kur pendohesh për një vepër të keqe.

Thuaj: E údhu bil-lah
(Kërkoj mbrojtje nga Allahu) – për të treguar se diçka është e
neveritshme për ty.

Thuaj: Es-selámu
alejkum
(Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju) – kur e takon
një musliman.

Thuaj: Ve alejkumus-selam
(Edhe mbi ju qoftë paqja dhe shpëtimi i Allahut) – në përgjigje.

Thuaj: Inshállah
(Nëse do Allahu) – kur shpreson të bën diçka.

Thuaj: Subhánallah
(Lavdi i qoftë Allahut) – kur e lavdëron dikë.

Thuaj: Máshallah
(Çka dëshiron Allahu) – kur admirohesh dhe çuditesh.

Thuaj: Fí emánil-lah
(Në mbrojtje të Allahut) – kur e përcjell dikë.

Thuaj: Xhezákellahu
hajren
(Allahu të dhashtë çdo të mirë) – kur e falënderon dikë.

Thuaj: Tevekkeltu
`alallah
(Mbështetem tek Allahu) – kur e zgjidh një problem.

Thuaj: La ilahe
il-lallah
(Nuk ka zot tjetër përveç Allahut) – kur ngrihesh në
mëngjes.

Thuaj: Elhamdulil-lah
(Falënderimi i qoftë Allahut) – kur teshtitë.

Thuaj: Jerhamukallah
(Allahu të mëshiroftë) – kur dëgjon dikë të teshtinë.

Thuaj: Amin (Prano,
o Zot, lutjen tonë
) – kur të merr pjesë në lutje.

Thuaj: Inna lil-lahi
ve inna ilejhi raxhi’ún
(Ne i përkasim Allahut dhe tek Ai kthehemi)
– kur dëgjon për vdekjen e një muslimani !!!

Përkthim: Miftar Ajdini

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net