Opoja.net

18 dobi të faljes së namazit

18 dobi të faljes së namazit

“Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe ata), ardhmëria e mirë është e atij që ruhet.” (Ta-Ha: 132)…

Ndërsa në transmetimet e haditheve të pejgamberit a.s. thuhet se ai ka shpejtuar për të falë namaz nafile çdo herë kur kishte ndonjë problem në jetë.

Pra fjala është për konceptin e shërimit të çdo brenge dhe problemi nëpërmjet namazit, para se të kërkojmë mënyra tjera.

1.Namazi është burim i fuqisë dhe energjisë pozitive
2. Namazi mbron shëndetin tonë fizik
3. Na mbron nga gjërat e dëmshme
4. Na mbron nga sëmundje të ndryshme
5. Forcon zemrën tonë
6. Na shndrit fytyrën
7. Na e disponon shpirtin
8. Na largon dembelizmin
9. Na e bën aktiv trupin
10. Shton fuqinë fizike
11. Zgjeron gjoksin (lehtësim shpirtërorë)
12. Namazi është ushqim i shpirtit
13. Ndriçon zemrën
14. Ruan bereqetin
15. Na mbron nga fatkeqësitë
16. Shton bereqetin
17. Na mbron nga shejtani
18. Na ofron me të Mëshirshmin

TË KAPURIT PËR ADHURIME PAS RAMAZANIT

Merlinda Guraj

NE MUNDEMI EDHE JASHTË RAMAZANI!

Merlinda Guraj

AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË SHEVALIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net