Opoja.net

18 dobi të faljes së namazit

“Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe ata), ardhmëria e mirë është e atij që ruhet.” (Ta-Ha: 132)…

Ndërsa në transmetimet e haditheve të pejgamberit a.s. thuhet se ai ka shpejtuar për të falë namaz nafile çdo herë kur kishte ndonjë problem në jetë.

Pra fjala është për konceptin e shërimit të çdo brenge dhe problemi nëpërmjet namazit, para se të kërkojmë mënyra tjera.

1.Namazi është burim i fuqisë dhe energjisë pozitive
2. Namazi mbron shëndetin tonë fizik
3. Na mbron nga gjërat e dëmshme
4. Na mbron nga sëmundje të ndryshme
5. Forcon zemrën tonë
6. Na shndrit fytyrën
7. Na e disponon shpirtin
8. Na largon dembelizmin
9. Na e bën aktiv trupin
10. Shton fuqinë fizike
11. Zgjeron gjoksin (lehtësim shpirtërorë)
12. Namazi është ushqim i shpirtit
13. Ndriçon zemrën
14. Ruan bereqetin
15. Na mbron nga fatkeqësitë
16. Shton bereqetin
17. Na mbron nga shejtani
18. Na ofron me të Mëshirshmin

Dita e Arafatit – Dita më e veçantë e vitit

Opoja.net

Vlera e ditës së Arafatit: Pse agjërimi në këtë ditë i fshinë mëkatet e dy viteve?

Opoja.net

”Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq…

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net