Opoja.net

A dëshironi në botën tjetër të jeni në shoqërinë e Pejgamberit a.s

A dëshironi në botën tjetër të jeni në shoqërinë e Pejgamberit a.s

Në këtë botë na iku mundësia të jemi në shoqërinë e tij, por le të mos lejojmë të na ik mundësia ta takojmë në botën tjetër.

Salevati dhe selami i Allahut qoftë mbi të Dërguarin e fundit, salAllahu alejhi ue sel-lem, vulën e pejgamberëve dhe krijesën më të mirë.

Një herit iu drejtua një të riu i cili e shërbente:

“Kërko diçka nga unë!”

Ai tha: “Dëshiroj të jem në shoqërinë tënde në Xhennet.”

I tha: “Diçka tjetër?”

I thashë: “Vetëm atë.”

Ai më tha:

“Atëherë më ndihmo ashtu që shpesh do të bësh sexhde.” (Muslimi)

Shoqëria e të Dërguarit salAllahu alejhi ue sel-lem është me ata që mundohen sot ta përmirësojnë jetën e tyre.

Autor: Ali Hammuda
Përkthim: Lutfi Muaremi

Gjyshe, çka është Kurani?

Opoja.net

Me 13 prill fillon muaji i shenjtë i Ramazanit

Opoja.net

Nëna, nëna, nëna!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net