Opoja.net

A është vështirë të jesh njeri i mirë?

Islame

Gjithmonë më shkon në mendje filmi boshnjak “Tesko je biti FIN” (“Vështirë është të jesh i mirë) dhe në kohën e sotme ndonjëherë tjerët të çojnë të mos bëhesh i mirë dhe i kulturuar. Duan që me çdo kush të biesh në nivelin e sjelljes së tyre. Besimtari mysliman, pa marrë parasysh rrethanat, shoqërinë, punën duhet të jetë ashtu siç e ka edhe ermin e tij, emër që e ka para se prindërit t’ia vendojnë emrin tjetër, ai emër është MUSLIMAN. Ndërsa mysliman është ai i cili i është nënshtruar Zotit në të gjitha sferat e jetës, ndërsa ai që i është nënshtruar Allahut, do të duhej të sillet në harmoni me emrin që e mban.

Andaj Bilalli r.a, myezini i të Dërguarit të Allahut, kur u bë mysliman tha: “Unë kam lindur dy herë, kur më lindi nëna ime dhe kur u bëna MUSLIMAN.” Nderë i madh! Sot jemi 1.57 miliard në të gjithë botën, falënderimet i takojnë Allahut. Pikërisht kjo forcë do të duhej të jetë udhëheqja moralo-edukative, sepse kemi pasur dhe kemi mësuesin më të mirë, të Dërguarin e Allahut, Muhamedin a.s

Koha e tij nuk ishte më e mirë se koha në të cilën jetojmë ne, gjithçka ishte sikur sot: Përdorimi i alkoolit, zinaja, kamat, plaçkitje, vrasje, sulme të ndryshme ndaj fesë, nderi dhe dinjiteti, ryshfeti dhe korrupsioni, shtypja e të dobëtëve dhe gjëra tjera. Mirëpo, përsëri, në atë shoqëri, ai mbeti i qetë, nuk u lëshua, por ishte dhe mbeti i MIRË dhe për këtë shkak ai është shembulli ynë. Në të njëjtën mënyrë, ai edukoi familjen dhe shokët e tij, sahabët.
Mënyra më e mirë që islami të paraqitet në shkëlqimin e tij të vërtetë, është sjellja e mirë apo ahlaku. Pa marrë parasysh se si e kanë edukuar prindërit apo rruga, islami është në gjendje që atë edukim ta ndryshoj që nga rrënja në aspektin pozitiv.

Se nuk është rëndë të jesh i mirë, na tregojnë hadithet e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s dhe këshillat e arta të tij si dhe shembujt praktik për përkryerjen e moralit dhe sjelljes. Nëse i kuptojmë sinqerisht dhe i pranojmë me gjithë zemër, do ta shohim se nuk është vështirë të jesh i MIRË.

Transmetohet nga Ebu Derda r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Nuk ka diçka që do të rëndojë më shumë në Ditën e Gjykimit, sesa ahlaku i bukur…” (Tirmidhiu, hadithi është sahih).

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejre r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s është pyetur se çka është ajo që njerëzit do t’i shtyjë më shumë në xhenet, andaj tha: “Devotshmëria dhe ahlaku i mirë.” Ndërsa u pyet se çka i shtynë njerëzit më shumë në xhehenem, u përgjigj: “Gjuha dhe organet gjenitale.” (Tirmidhiu, hadithi është sahih).

Transmetohet nga Aisheja r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Besimtari me sjelljen e mirë të tij do të arrij shkallën e agjëruesit dhe atij që fal namaz nate.” (Buhariu).

Amr ibn El-As thotë: I Dërguari i Allahut s.a.v.s edhe me njerëzit më të këqij bisedonte i kthyer me fytyrë nga ato. Kthente fytyrën nga unë dhe fliste me mua ashtu sikur unë jam sahabiu më i mirë.” (Tirmidhiu).

Transmeton Enes ibn Maliku r.a: “I Dërguari i Allahut s.a.v.s nuk ishte i pamoralshëm, as i ndyrë e as që bërtiste nëpër rrugë dhe tregje. Të keqen nuk e ka kthyer me të keqe, por ai falte dhe ishte bujarë.” (Tirmidhiu).

Aisheja r.a thotë se: “I Dërguari i Allahut s.a.v.s askënd nuk e ka goditur me shuplakë, as shërbëtorët as gratë, përveç se kur luftonte në Rrugën e Allahut. (Tirmidhiu).

Enes ibn Maliku r.a tregon: “I kam shërbyer të Dërguarit të Allahut s.a.v.s dhjet vjet dhe asnjëherë nuk më ka thënë: “Uh” e as nuk më ka thënë: “Pse e bërë këtë?”, e as që më ka thënë “Pse nuk e bërë këtë?” I Dërguari i Allahut ishte njeriu me moralin më të mirë.” (Tirmidhiu).

Loading...

Mos i humb

Për fat të keq, po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani

Opoja.net

Bëhu sikur bleta, jo si merimanga

Opoja.net

Mëshira midis të afërmve

Opoja.net

Për të gjithë prindërit të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre t’i shohin në namaz

Opoja.net

Sa bukur është ta gëzosh bashkëshortin (bashkëshorten) tënd

Opoja.net

Bëje të lumtur nënën tënde, të të lumturojë Allahu!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net