A je ti i cili nxiton në vepra të mira?

Kushtrim Guraj Kushtrim Guraj Artikuj

[miptheme_dropcap style=”normal” color=”#4d4d4d” background=””]S[/miptheme_dropcap]hpejtimi në vepra të mira është qëllimi i të devotshmëve, ëndërr e besimtarëve të sinqertë, është shenjë gëzimi dhe argument se je në rrugën e vërtetë. I mençur është ai i cili e din se kjo botë është kalimtare dhe vepron për botën tjetër, e kalon (harxhon) jetën e vet në vepra të mira. Ndërsa i mashtruar është ai i cili e humb kohën duke ndërtuar këtë botë, duke e prishur Ahiretin:Nuk i ka kuptuar mirë ndodhitë e saj, e as nuk ka marrëmësimngakjo botë.

Çdo ditë e cila shkon nga jeta yte të afron te fundi yt (vdekja!), a ke llogaritur veten për shkuarjen e këtyre çasteve, ditëve, muajve apo viteve. Ke shumë nevojë për një llogaritje të sinqertë, të pyesish veten se çfarë ke punuar prej veprave të mira, a je ti i cili shpejton në vepra të mira, apoje neglizhent?

Shiko se çka ke shkruar në fletoren e veprave tua? Çfarë ke shkruar natën dhe ditën, sa orë ke humbur në dëfrim e sa vite të kanëshkuardukemosvepruar vepra të mira! Bekër El-Muzeni thotë: “Çdo ditë e cila vjen vetëm se thotë: ,O biri i Ademit shfrytëzomë, ndoshta nuk ke ditë tjetër!’. Po ashtu nata të thërret: ,O biri i Ademit, shfrytëzomë, ndoshtanukke natë tjetër pas kësaj!”.

Shpejtimi në vepra të mira është cilësi e miqve të Allllahut, andaj All-llahu [subhanehu ve teala] i cilësoi me këtë cilësi miqtë eTij të sinqertë.Poashtu lavdëroiPejgamberin e Tij, Zekirijain dhe familjen e tij, ngase ishin prej atyre të cilët nxitonin në vepra të mira. All-llahu [subhanehu ve teala] thotë: (Përkujto) (pas çdokujt)’. (El-Enbija: 89-90)
Po ashtu All-llahu [subhanehu ve teala] e lavdëroi një grup prej pasuesve të librit për nxitimin e tyre në vepra të mira.
“ Edhe Zekirijain kur e luti Zotin e vet: ,Zoti im, mosmëlë të vetmuar se Ti jemë i miri trashëgues Ne ia pranuam lutjen e tij, ia dhuruam atij Jahjain dhe ia përmirësuam bashkëshorten atij. Ata përpiqeshin për punë të mira,Naluteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar, ishin respektues ndaj Nesh”. ,,Jo të gjithë ata janë njësoj: Ka prej atyre nga popujt e librave të Parë që janë për të drejtën, ata lexojnë vargjet e All-llahut gjatë orëve të natës dhe bien në sexhde, në falje e adhurim ndaj All-llahut [subhanehu ve teala]. Ata besojnë në All-llahun dhe në Ditën e Fundit: Ata urdhërojnë në punë të mira dhe ndalojnë nga veprat e këqija, si dhe shpejtojnë në të gjitha punët e mira. Dhe vërtetëkëtajanëprej tëdrejtëve”. (Ali Imran: 113-114).

Oti që të ka mashtruar dynjaja, o ti që ke harruar mirësitë e All-llahut! Nuk do të gjeshë ditëmë të mirë nga e cila do te kesh dobi në Ditën e Gjykimit se sa dita në të cilën nxiton në vepra të mira! Ngase, në qoftë se je prej atyre që nxitojnë në vepra të mira, All-llahu [subhanehu ve teala] t’i largon brengat e kësaj bote, sepse ti je duke adhuruar Atë i cili e ka nëpronësidhembikëqyrje tërë botëndhegjithë ç’kanë të. Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: (Zoti) (nëse e bën këtë)

Çdo ditë në të cilën jeton është pasuri (mirësi), për të duhesh të falënderosh All-llahun, ngase është rast për të vepruar vepra të mira e në qoftë se nuk e shfrytëzon duke e adhuruar All-llahun [subhanehu ve teala] ti je njeriu më i mashtruar.
Nxito vëlla!Mos u vono në vepra të mira! Sa personave u ka ardhur vdekja e ata nuk kanë vepruar, ngase kanë anuluar punët duke thënë se do ta bëj nesër e pasnesër! Janë penduarnëkohënkurnukka dobi prejpendimit… Thotë i Dërguari [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: “

Ibn Rexhepi thotë: Është obligim për çdo besimtar të nxitoj në vepra të mira para se të dëshiron të veprojë e nukm do të mundet, ngase atëherë do ta pengon sëmundja apo vdekja,apogjëratqëipërmendëmmëlart.

Llogarite veten, e në qoftë se je prej atyre që nxitojnë në vepra të mira, atëherë lute All-llahun [subhanehu ve teala] qëtë shtosh vepra të mira. O ti që je neglizhent ndaj veprave të mira! Deri kurrë do të vonosh veprat e mira?! A nuk e din se shpejtimi (nxitimi) është i shumtuar vetëmnë veprat e mira?! Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë se maturia (ngadalësia)nëçdovepër është e mirë ( ), përveç senëvepra të mira. “ juaj thotë: O biri i Ademit, më adhuro Mua e Unë ta mbushi zemrën tënde me pasuri dhe dorën tënde me risk. O biri i Ademit mos u largo nga Unë, sepse ta mbushizemrënmevarfëriet’imbushiduart tuamepunë”. Nxitoni në vepra të mira para se të ndodhin këto gjëra: Lindja e Diellit nga Perëndimi, dalja e tymit, dalja e Dexhallit, dalja e kafshës aposhkatërrimi ipërgjithshëm”

Dije vëllai i dashur se nxitimi në vepra të mira filllon prej vepravemë të vogla e kështumeradhë.Mos nënçmo asnjë vepër të mirë, ngase ndoshta te ti është e vogël, por tek Allllahum [subhanehu ve teala] është e madhe! Pejgamberi [sallall-
llahu alejhi ve sel-lem] thotë: All-llahu [subhanehu ve teala] të thërret për në Xhennet gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiejvedhetokës e nuk ka kërkuarçmimpër këtë vetëmsenxitimnëveprat e mira. Ti o vëlla i dashur, çka ke vepruar që të bëhesh banor i Xhennetit?! All-llahu [subhanehu ve teala] thotë: (me punë që meritoni) (Ali Imran: 133)
Seid ibn Xhubejri thotë: Nxitoni në vepra të mira, nxitoni në falje mëkatesh nga Zoti juaj. Nxito para se të bëhet vonë dhe para se të pendohesh, por ajonukdotëbëndobi! Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: Oti i cili nuk vepron vepra të mira, o ti i cili je larguar nga adhurimimeçka je mashtruar!Vallë ke marrë garanci se nuk dotë vdesësh?!
Pra, puno vepra të mira! Muadh ibn Xhebeli thotë: “I thashë të Dërguarit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: ,Më
këshillo!’. Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] tha:

Nxitome vepra të mira për ditën e varrit! Atë ditë që nuk
dotë kesh shokë tjerë vetëmse punët e mira!

Përktheu dhe përshtati: Kushtrim Guraj
© Opoja.net

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-