A lejohet të hahen frutat– pemët nga pemishtja (e huaj) e lënë shkret? – Opoja.net