Opoja.net

Allahu nuk udhëzon keqbërësit

Islame
Allahu nuk udhëzon keqbërësit

Sikur të thuhej: Allahu  na informoi në më shumë se një vend se nuk do të udhëzojë as njerëzit keqbërës, as ata që tejkalojnë të gjithë kufijtë, as popullin mosbesues, as kriminelët; mirëpo, shohim sesi Ai ka udhëzuar shumë njerëz keqbërës, shkelës kufijsh, mosbesimtarë e kriminelë. Megjithëkëtë, thuhet se fjala e Allahut është e vërtetë dhe e saktë dhe nuk bie ndesh asnjëherë me realitetin (Pra, si qëndron puna?).

Përgjigjja do të ishte: Allahu  na tha se nuk i udhëzon ata që meritojnë ndëshkimin dhe dëshpërimin e përhershëm. Atëherë, kur kjo të meritohet, shkaqet për këtë zënë vend, vendosen mirë dhe ndodhin pashmangshëm. Në këtë rast, s’mund të ketë kurrfarë ndryshimi. Allahu  tha:

“Kështu u zbatua me të drejtë fjala e Allahut për ata që nuk besuan – ata janë banorë të Zjarrit.” (40:6)

“Dhe vërtet që fjala e Allahut u zbatua me të drejtë kundra atyre që ngulmuan në mosbindje – ata nuk do të besojnë.” (10:33)

“Vërtet, ata kundër të cilëve u zbatua me të drejtë fjala e Allahut, nuk do të besojnë, edhe sikur t’u vijë çdo shenjë (argument), derisa të shohin ndëshkimin e dhembshëm.” (10:96-97)

Loading...

Mos i humb

Për fat të keq, po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani

Opoja.net

Bëhu sikur bleta, jo si merimanga

Opoja.net

Mëshira midis të afërmve

Opoja.net

Për të gjithë prindërit të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre t’i shohin në namaz

Opoja.net

Sa bukur është ta gëzosh bashkëshortin (bashkëshorten) tënd

Opoja.net

Bëje të lumtur nënën tënde, të të lumturojë Allahu!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net