Opoja.net

Çdo ditë njeriun e godasin nga tri sprova, dhe ai nuk merr mësim

Islame
Çdo ditë njeriun e godasin nga tri sprova, dhe ai nuk merr mësim

Nuk ka asnjë njeri, që nuk e godasin çdo ditë nga tri sprova, nga të cilat ai nuk merr mësim.

1. Çdo ditë jeta e tij zvogëlohet për një ditë, por ai nuk shqetësohet për këtë, ndërsa kur i pakësohet pasuria, atëherë ai shqetësohet, edhe pse pasuria mund të kompensohet dhe përtërihet, kurse jeta nuk mundet.

2. Çdo ditë ai e ha furnizimin, të cilin ia jep Allahu, kështu që nëse e ka fituar në mënyrë hallall, do të pyetet për të, ndërsa nëse e ka fituar në mënyrë haram, ai do të dënohet, dhe përveç kësaj, ai nuk e di epilogun e llogaritjes në Ditën e Gjykimit.

3. Çdo ditë i afrohet ahiretit dhe i largohet dynjasë. Por, përkundër kësaj, njeriu nuk kujdeset për ahiretin, i cili është i përjetshëm, sa kujdeset për dynjanë kalimtare, dhe nuk di nëse do të banojë në xhehenem apo do të jetë banor i xhenetit.

O Allahu i dashur, mos lejo që dynjaja të jetë shqetësimi ynë më i madh dhe kulmi i diturisë sonë, dhe mos lejo që fundi ynë të jetë në zjarrin e xhehenemit, por bëje që xheneti të jetë banimi ynë i përjetshëm. Amin!

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress)

Loading...

Mos i humb

Një paralajmërim i Pejgamberit (s.a.v.s)

Kushtrim Guraj

Hutbe me rastin e keqësimit të situatës epidemiologjike në vend dhe në botë

Kushtrim Guraj

Mos u bëj i vrazhdët dhe grindavec, sepse udhëtimi i dynjasë është shumë i shkurtër!

Kushtrim Guraj

Urtësi kuranore

Kushtrim Guraj

Kush e tradhton një musliman kur ai ka nevojë për ndihmë, Allahu do të bëjë që edhe ai të tradhtohet kur të jetë më i nevojshëm

Kushtrim Guraj

O Zot, më jep vetëm atë që është e mirë për mua

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net