Opoja.net

Cilat kafshë mund të theren kurban e cilat jo

Kafshët te cilat mund të theren për kurban janë: lopët, devetë, dhentë dhe dhitë.

Për të qenë i vlefshëm kurbani duhet t’i plotësojë këto kushte: lopët duhet të kenë me shumë se dy vjet, devetë më shumë se pesë vjet, dhentë më shumë se gjashtë muaj, ndërsa dhitë më shumë se një vjet.

Po ashtu 4 lloje te kafshëve nuk mund të theren: kafsha e verbër, kafsha e sëmurë, kafsha e gjymtë, kafsha e çaluar.

Në therjen e një lope për kurban mund të marrin pjesë shtatë persona, në deve dhjetë persona, ndërkaq delja mund të theret për një person dhe familjen e tij.

A duhet anashkaluar të mirat e kësaj bote për të fituar Ahiretin?!

Opoja.net

Pasha Zotin nuk të mashtrova!

Opoja.net

TA MËSOJMË TË SHKRUARIT MBI RËRË

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net