Dispozita e atij që flet kur imami ligjëron në hutbe ! – Opoja.net