Opoja.net

Do të jesh me atë që e do

Islame
Do të jesh me atë që e do

O ti shpirt i bindur
plotësisht!  Kthehu te Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar! 
Hyn në turmën e robërve të Mi! 
Dhe hyn në xhennetin Tim.  (El-Fedžr, 27)

Transmetohet se Mesruki ka
thënë: “Shokët e Pejgamberit a.s. thanë: “Ne këtë botë assesi nuk do të duhej
ndahemi nga ty, sepse kur t’i të vdesësh do të jesh në shkallë më të lartë se
ne, dhe ne  nuk do të shohim! Në lidhje
me këtë u shpall ajeti Kuranor: “E kush do që i
bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu
i shpërbleu: (me) pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët.
Sa shokë të mirë janë ata! (EI-Nisa’, 70).

Ta bësh shpirtin fole mëshire

Opoja.net

Dëshpërimi dhe humbja e shpresës në mëshirën e Allahut, është mëkat më i madh…

Opoja.net

Kjo është çështje feje, jo lojë dhe argëtim!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net