Opoja.net

Do të jesh me atë që e do

O ti shpirt i bindur
plotësisht!  Kthehu te Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar! 
Hyn në turmën e robërve të Mi! 
Dhe hyn në xhennetin Tim.  (El-Fedžr, 27)

Transmetohet se Mesruki ka
thënë: “Shokët e Pejgamberit a.s. thanë: “Ne këtë botë assesi nuk do të duhej
ndahemi nga ty, sepse kur t’i të vdesësh do të jesh në shkallë më të lartë se
ne, dhe ne  nuk do të shohim! Në lidhje
me këtë u shpall ajeti Kuranor: “E kush do që i
bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu
i shpërbleu: (me) pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët.
Sa shokë të mirë janë ata! (EI-Nisa’, 70).

515

Me çka po nxeheni në këto ditë të ftohta ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net