Opoja.net

Edhe puna është ibadet

Islame
Edhe puna është ibadet

Kush bën vepër të mirë,
qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t’i japim atij një jetë
të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t’u japim shpërblimin më të mirë
për veprat e tyre.(Nahl: 97.)

I Dërguari i Allahut
s.a.v.s ka thënë: “Nuk është i plotë imani pa vepra dhe nuk pranohet vepra
pa iman. (Taberani).

Për ne,  i devotshëm është ai që falet, agjëron… i
kryen ata që ne i quajmë shartet islame. Kjo është themeli i nënshtrimit dhe devotshmërisë!
Ndër veprat e mira numërohet çdo punë që bëhet në emër të Zotit dhe është e
dobishme për njerëzit dhe krijesat e Zotit.

Taberani dhe Bejhekiu
regjistrojnë një hadith nga Pejgamberi a.s. ku ka thënë: “Arritja e
begative në mënyrë hallall është farz pas farzit.”

Pas cilit farz? Pas
namazit, sepse i Dërguari na ndalon që pas namazit të sabahut të kthehemi në
shtrat. Ai na urdhëron që sapo ta falim sabahun të nisemi drejt kërkimit të
nafakës: “Kur të falni sabahun, mos fleni por shkoni në kërkim të rizkut.”

Besimtarit nuk i ngjanë të nënçmohet
 dhe ta ul veten para askujt. Papunësia
dhe përtacia sigurisht se do ta poshtërojë dhe nënçmojë sepse do të detyrohet  ta zgjas dorën. Secili duhet ta dijë se kërkimi
i begative të kësaj bote në mënyrë të lejuar përveç se do të na bëj dobi në këtë
botë duke na e ruajtur dinjitetin dhe  nuk do të na bëj të varur nga njerëzit, ajo do
të na bëj dobi edhe në botën tjetër.

i Dërguari i Allahut
s.a.v.s ka thënë: “Kush e ngjall tokën, do të ketë shpërblim për këtë.”
(Taberani). Andaj të mos hezitojmë për ta punuar tokën dhe të lutemi askush të
mos e ndjej varfërinë dhe urinë.

Sevapet dhe shpërblimet për
punën hallall gjithsesi do të na duhen edhe ne Ahiret.

Përshtati: Arsim Dauti

(Islampress)

Loading...

Mos i humb

Një nga duatë e fuqishme nga Kurani

Kushtrim Guraj

“O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)…”

Kushtrim Guraj

Hutbe – Këshilla nga Hasan Basriu

Kushtrim Guraj

Tre gjëra që njeriu nuk ngopet

Kushtrim Guraj

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë

Kushtrim Guraj

Mosmirënjohja ndaj Allahut

Kushtrim Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net