Emra për fëmijë muslimanë për meshkuj

Opoja.net Opoja.net Artikuj

“A”

Abdullah …..Abdulatif………… 

Abdulaziz………..

Abdulbaki………..

Abdulfetah………

Abdulgafur………

Abdulhamid……..

Abdulhakim……..

Abdulhalim………

Abdulkadir……….

Abdulkerim………

Abdulmexhid…….

Abdulmelik………

Abdulmumin…….

Abdulvehab……..

Abdunnasir………

Abdurrahim……..

Abdurrahman……

Abdurrezak………

Abdusselam……..

Abas………………

Abdi………………

Abidin…………….

Abid………………

Adem…………….

Adil……………….

Adnan……………

Advan……………

Afan………………

Agan……………..

Agush…………….

Ahmed……………

Aud……………….

Ajaz………………

Ajdin……………..

Ajet……………….

Ajetullah…………

Ajni……………….

Ajvaz……………..

Akif……………….

Akil……………….

Ali…………………

Amar……………..

Amir………………

Arif………………..

Arsllan……………

Asad………………

Asaf………………

Asim……………..

Ataullah………….

Atif……………….

Avni………………

Azem……………

Azim…………….

Aziz……………..

 

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

adhurues i Zotitadhurues i Zotit (ledhatues) 

adhurues i Zotit Fuqiplotë

adhurues i Zotit të përhershëm

adhurues i Zotit Triumfues

adhurues i Zotit Amnestues

adhurues i Zotit Falenderues

adhurues i Zotit të Urtë

adhurues i Zotit të Butë

adhurues i Zotit të Fuqishëm

adhurues i Zotit Fisnik

adhurues i Zotit të Famshëm

adhurues i Zotit Sundues

adhurues i Zotit Besnik

adhurues i Zotit Dhurues

adhurues i Zotit Ndihmues

adhurues i Zotit Mëshirues

adhurues i Zotit Mëshirëgjërë

adhurues i Zotit Furnizues

adhurues i Zotit Paqdashës

luan i zymtë

përkushtues, devotshmëri

adhurues në shumës

adhurues

emër i pejgamberit të parë; prej dheut

i drejtë

gjakpastër, fis i hershëm arab

i shpejtë, i shkathët

i pastër, i pa fajë

zotëri, i parë, feudal, aga

përfaqësues

i falenderuari, më i falenderuari

vizituesi, ai që vien kohë pas kohe

emër personal

i ndritshëm, i kjartë

shenjë, dokument

shenjë, dokument i Zotit

i njejti, origjinali, natyrali

shtëpiak, kujdestarë i ndërtesës

i qëndrueshëm, satbil, besnik

mentarë

i lartë, elegant

jetëgjatë, jeton shumë

urdhërdhënës

njohtës i mirë, i kuptueshëm

luan

i famshëm, fatmirë

i rreptë, i fortë

mbrojtës, rojtës

dhuratë e Zotit

i dhëmbshëm, mëshirues, i butë

ndëhmës

i madh, kolosal

i vendosur

i fuqishëm, krenarë

“B”

Bahri……………Bahrudin…… 

Bahtijar………..

Bahtir…………..

Bajezid…………

Bajram…………

Baki…………….

Bali ……………..

Basri……………

Bedri……………

Bedrudin……….

Behar…………..

Behaudin………

Behlul…………..

Behxhet………..

Behram…………

Bejta……………

Bejtullah………..

Bejzat…………..

Beka…………….

Bektash…………

Beqir…………….

Berat…………….

Besir…………….

Beshir……………

Bilal………………

Burhanudin……..

Burhan…………..

Bushra…………..

(ar)(ar) 

(per)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

detarë, marinarAi që ka dituri për fe sa deti, deti i fesë 

fatmir, me fat, faton

fatmir, me fat, faton

i ati i Jezidit

festë, festim

i përjetshëm

burrë, burrërorë, i hershëm

ai që shëh, optik, (vend në Irak)

hënor, hënë e plotë: shkëlqim

hënë e fesë; shkëlqim i fesë

lilëzim, koha e lulëzimit

stoli feje, zbukurim feje

i gëzuar, i disponuar

shkëlqim, bukuri, mirë

planeti mars

shtëpia

shtëpia e Zotit; Qabja

bardhosh, shkëlqim

ai që qëndron gjithnja

moshatarë, i një moshe

i hershëm, i pari fëmij

aktvendim i sulltanit

pamës, ai që ka dritë të shëndosh të syrit

lajmëtar i mirë, lajm i mirë

i lagur, i ujitur, i gjallë

argument i fortë feje

argument, dokument

lajm i gëzuar (myzhde)

“D”

 

Demir…………..

Dervish………..

Destan………….

Dergut………….

Dizdar………….

Durak…………..

 

(tur)

(per)

(ar)

(per)

(tur)

 

hekuran, metelik

i thjesht, varfnjak, ai që s’mednon për këtë jet

idhnak, i mbushur me zemërim

urdhëdhënëskështjelle, kështjelltarë

vend ku qëndrohet, vendqëndrim

ai që qëndron në një vend, i ndaluar

“E”

Ebib……………….Ed-hem………….. 

Edib……………….

Ejub………………

Ekrem…………….

Elez………………

Elmas…………….

Emin……………..

Emir………………

Emrullah…………

Enes………………

Enis……………….

Enver……………..

Esad………………

Esed………………

Eshref…………….

(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Muaji i 11 i vitit koptI mbyllur në të zi 

I edukuar, njerëzor

I një pejgamberi

Më fisniku, më i ndërshmi

më me shije, më i kënaqshëm

dijamant, stoli

besnik, i sigurt

udhëheqës, sundues

çështje e Zotit; urdhër i Zotit

adaptuar, mësuar

ai që të shoqëron, shoqëruesi

i ndritshëm, i kjartë

shumë fatlum

luan

i çmuar

F”

Fadil……..Fahri……… 

Fahrudin……

Fahim……..

Faik……..

Faris………

Faruk…….

Fazli……..

Fehim…….

Fehmi…….

Fejzullah……

Fejza……..

Ferhat……..

Ferid………

Feriz………

Fetah……..

Fet-hi……..

Fexhri…….

Fevzi……..

Fikret…….

Fikri………

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

i vlefshëm, i zgjedhur, elitëmburje, krenari 

mburje, krenari feje

i kuptueshëm, i zgjuest

tejklalues, ai që kalon të tjerët

kalorës, trim kalorës

dallues i së vërtetës. ai që ndan të drejtën

vlëfshmëri, ai që i takon vlefshmërisë

kuptues i mirë

kuptimtar

dhuratë e Zotit

dhuratë

gëzim, i gëzuar

i vetëm, i dalluar, i pa shoq

i fatshëm, më fat

triumfues, pushtues, gjykatës

ai që i takon triumfit, fitimit

mëngjesor, ai i mëngjesit

i shpëtuar, kalues, fitues

mendim, ide

mendimtarë

zemër, zemërore

“G”

Gafur……..Galib……… 

Gani……..

Garib……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

falës, ai që falë gabiminmundës, ai që mund tjetrin 

i pasur, i bëgatshëm, zengjin

i rrallë, i vetëm

“H”

Habib……..Hadi……… 

Hafiz………

Hajdar……..

Hajrudin……

Hajrullah…………

Hajra……………..

Hakim…………….

Haki………………

Halid………

Halim……..

Halil……..

Hamdi…….

Hamid…….

Hamza…….

Hanefi……..

Haris………

Harun…….

Harbin …….

Hasan…….

Hasib……..

Hasim……..

Hashim…….

Hatib……..

Haxhi……..

Hazir………

Hidajet…….

Hifzi……..

Hikmet…….

Hilmi………

Himzi……..

Hysejn……..

Hysni……..

Hysref……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

I dashur, dashnorëUdhëzues, i drejtë 

Ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin

Guximtarë, trim, luan

Dobi feje, e mirë e fesë

E mirë e Zotit, mirësi e Zotit

Dobi, hajr, jo sherr

I urtë, filozof, gjykatës

I vërtetë, i drejtë

I përhershëm, i pa harruar

I butë, i dhëmbshëm

Mik i sinqert, besnik

Ai që falënderon

Falënderues

Luan

Ai që qëndron në të drejtën

Roje, rojtërë, mbikqyrës

Emër i një pejgamberi

Syth i hurmës

I mirë, i bukur, bukurosh

Fisnik, me origjinë të ndershme

Vendimtarë, definitiv

I shkathët

Ligjerues, ai që predikon

Vizitues i Qabes

I gatshëm, gjendje gadtishmërie

Udhëzim, në rrugë të drejtë

I ruajtur, i mbrojtur

Zgjuarësi, mprehtësi

Butësi, dhembshuri, ndijor

I fortë; mendjeprehtë, i dishem

Bukurosh i vogël, vogëlush i bukur

Ai që i takon bukurisë

I kënaqur, i gëzuar, i padamshëm

“I”

Ibrahim……Idris…….. 

Ihsan……..

Ikball……..

Ilhami……..

Iljas……..

Imri……..

Imran……..

Irfan………

Isa……….

Isam………

Isamudin…..

As-hak…….

Islam……..

Ismail…….

Ismet…….

Izet………

Izedin…….

–– 

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Emër i një pejgamberiEmër i një pejgamberi 

Mirësi, zbukurim

Fat, (ar, ai që i mësyen një pune

Sygjestion, i frymëzuar, inspiruar

Emër i një pejgamberi

Habitor, i çuditshëm

Vend i banuar, jo shkretinë

Njohës i lartë

Emër i një pejgamberi

I ruajtur prej gabimeve

Ruajtës i fesë

Emër i një pejgamberi

Përkushtim, dorëzim, paqë

Emër i një pejgamberi

I mbrojtur prej mëkateve

Fuqi, krenari

Fuqi feje, krenari feje

“J”

Jahja……….Jakub…….. 

Jaser………

Jashar……..

Jetish……..

Junus……..

Jusuf………

(ar)– 

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

Jeton (emër i një pejgamberi)Emër i një pejgamberi 

I lehtë, pa vështirësi

Jeton

Arrinë, ai që arrinë diç

Emër i një pejgamberi

Emër i një pejgamberi

“K”

Kadir………Kadri……… 

Kahriman……

Kajtaz…….

Kapllan……

Kasim…………..

Kazaz……..

Kenan……..

Kurt……..

(ar)(ar) 

(per)

(tur)

(tur)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

Mundësi, fuqi, aftësiMundësi, përcaktues 

Trim, luftarak

Kësul, (ar) balenë

Tigër

Ai që ndan për qështje, ndasë

Mëndafshtarë

I fshehtë, (fis i hershëm arab)

Ujk; (vothë; këshilltarë)

“L”

Latif……..Lala……… 

Lazim……..

Lebib……..

Lutfi……..

Llukman…………

(ar)(per) 

(ar)

(ar)

(ar)

I butë, i dashur, indieshëmShtëpijak i pallatit 

I nevojshëm, domosdoshëm

I mençur, pjellorë

Ai që i takon butësisë, lehtësisë

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“M”

Mahir…….Mahmud…… 

Maksud…….

Malik……..

Maz-har……

Mazlum…….

Mebruk……

Mehdi……..

Mehmed……

Memduh……

Memun…….

Mensur…….

Mervan…….

Merzuk…….

Mesud……..

Mexhid…….

Mid-hat……

Milaim……..

Milazim……

Mirza……..

Miran……..

Muaz………

Mubarek……..

Muhammed………

Muharrem………..

Muhjidin………….

Muhsin……………

Muhtar……………

Mukbil…………….

Mulhaxh…….

Munib……..

Munir……..

Mumin……..

Murad…….

Mursel……………

Murtez…………..

Musa………………

Musab…………….

Mustafa…………..

Muslihudin……….

Muslim…….

Muxhahid……

Muxhib…….

Muxhteba……

Muzafer…….

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(lar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I mpreftë, i zgjuar, i sprovuar, ekspertI falënderueshëm 

Qëllim, i kërkuar

Posedues, sundues, pushtetmbajtës

Publikim, manifestim, qitje në dukje

Atij që i është bërë pa drejtë

I bekuar, fatuar, uruar

Drejtues, ai që udhëzon, idhëheqës

I falënderuar

I lavdëruar

I besueshëm, i suksesshëm, i fatshëm

I ndihmuar

Banor i krahinës “Merv” në Iran

I furnizuar me çka i nevoitet

I fatësuar, lartësuar

Fisnik, shpirtgjerë

Lavdatë

I përshtatshëm

I pandashëm, i nevojshëm-tur: gradë oficeri

Princ

Ushtrim, praktikë, trening

I mbrojtur, i vetëdishëm

I fatshëm, i bekuar

I ndëruar, lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë

I ndaluar, emër i muajit të parë sipas hixhrit

Ngjallës, rilindas i fesë

Ai që zbukuron, zbukurues

I zgjuar

I pranishëm, përvehtësues, simpatik

Teolog dhe haxhi

I kthyer, i mbështetur tek Zoti

I ndritshëm

Besimtar, ai që ka iman

Për qëllim, qëllimi

I dëgjuar

I zgjedhur, i veçuar

Emër i pejgamberit

I pathyer, i pashtruar, i palakuar

I zgjedhur, i dalluar

Përmirësues, reformator feje

I dorëzuar Zotit

Lauftëtar parë të drejtën

Ai që i përgjigjet thirrjes

I bekuar, i madhëruar

ngadhënjyes

“N”

Nadir………Naim……… 

Nafi………

Naif………

Nasir………

Nasrudin…………

Nashid……………

Nazif……………..

Nazim…………….

Nazmi…………….

Nebih……………..

Nebil………………

Nedim…………….

Nehar…………….

Nehat…………….

Neim……………..

Nekib……………..

Nerkez……………

Nesib……………..

Nesim…………….

Nesuh…………….

Nevzat……………

Nexhat……………

Nexhatudin………

Nexhdet………….

Nexhib……..

Nexhmudin….

Nexhmi…….

Nezir………

Nijaz………

Nizami……..

Nuh………

Numan…….

Nuri………

Nuridin…….

Nusret……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I rrallë, personalitet i rrallëI begatshëm, i freskët, i ndieshëm 

I dobishëm

Të butët e veshit, pjesa e varrur

Ndihmues

Ndihmës feje

Vjershtar, këngëtarë

I pastër

Vargues rreshtash vjershash

Ai që thurrë vjersha, poet

I pashëm, i origjinës së mirë

I familjes fisnike shembëlltyrë

Shok, mik i besueshëm

Mikëpritës, bujar, ditorë

Gdhendës guri, skulptorë, skalitës

Gjendjemirë, përjetim e kënaqësi

Ai që prinë, prise, kryetarë

Lloj luleje

I familjes së ndershme, fisnik

Aromatic, erë e këndshme

I sinqertë, serioz

Lindje e re

Shpëtim

Shpëtim feje

Guzimtar, (vend në Arabinë Saudite)

I ndërshem, i origjinës së mirë

Yll feje

Ylltarë

Predikues, ai që tërheq vërejtje

Kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç

Ai që vë rend, rregull, sistem

Emër i një pejgamberi

Begati, (ngjyrë e kuqe, all si gjaku)

I ndershëm

Drita e fesë

Ndihmë, fuqi e fituar në nevojë

“O”

Omer……..Osman……. 

Orhan…….

(ar)(ar) 

(tur)

Emër i halifit tëdytëEmër i halifit të tretë 

Emër personal

“Q”

Qahil………Qamil…….. 

Qashif……..

Qazim……..

Qemal……..

Qerim…….

Qerkin……..

Qenan……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

Pjesa më e lartë e shpinës; mosha e burrërisëI përsosur, i plotë 

Zbulues, sqarues

I qetë, i heshtur, ai që mban vendin në hidhrim

Përsosnëri

Bujarë, fisnik, dorëdhënës

I vrazhd, jo i shkëlqyer

Me u fshehë, me u ruajtë, me u masku

“R”

Rabit………Ragib…….. 

Rafet………

Rafiz………

Raif………

Ramadan…..

Ramiz…….

Rasim…….

Rashid……..

Refik……..

Rejhan……..

Remzi…….

Resul……..

Reshad…….

Rexheb…….

Reuf……..

Rezak…….

Rifat………

Rijad………

Riza………

Rizvan……..

Rushdi……..

Rufet………

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Ligë, lidhje, lidhësLakmues, ai që dëshiron 

Zbërthyes, thye; zhdukë

Largua prej vedi

Arritë, tejkalua; i mëshirshëm

Muaji i nëntë hixhrije (vapë e madhe)

Ai që ka aftësi në shprehje; i dukshëm Fotografist, vizatorë

Pjekuri në të vërtetën

Shok i rrugës, bashkëudhëtarë

Bimë aromatike

Simbolik, i shkruar me shifra; alegorik

 

I dërguar, pejgamber

I pjekuri në të kuptuar

Turprua nga respekti (emër i majit të shtatë hixhrije)

Shumë i mëshirshëm, shpirtmirë

Furnizues

Ngritje, lartësim, nderë

Kënaqësi, pajtueshmëri

Pëlqye, i kënaqur

Kënaqësi, pajtueshmëri

I rrugës së drejtë, i drejtë

Mëshirë, butësi, ndiesi

“Rr”

Rrahim…….Rrahman…… 

Rrustem…….

(ar)(ar) 

(per)

I mëshirshëmMëshirëgjërë 

Hero Persian, iranian

“S”

Sabahudin…..Sabit……… 

Sabir………

Sabri………

Sadik……..

Sadudin………….

Sadullah………….

Sadrudin…………

Sadri……………..

Safer……………..

Safvet……..

Said………

Sakib……..

Salahudin……

Salih………

Salim……..

Sami………

Samir……..

Sani………

Saxhid……..

Saud………………

Sead………………

Seid……………….

Sejdi………………

Sejfi……………….

Sejfudin…….

Sejfullah……

Selim……..

Selman…….

Selver……..

Selajdin…….

Selatin…….

Sidki………

Sinan……..

Subhi……..

Sulejman…..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agim fejeStabil, i vendosur, i qëndrueshëm 

I durueshëm

Ai që i takon durueshmërisë

I vërtetë, i sinqertë

Lartësi feje, fat feje

I lartë te Zoti, me fat te Zoti

Gjoks, parim, esencë feje

Gjoks i parë, përpara, ai që arrinë

Emër i muajit të dytë sipas hixhretit

I pastër, i zgjedhur, i kulluar

Lartësi, ai që arrin me u lartësuar

Afër, ai që qëndron pranë

Mirësi feje, ai që bën vetëm mirë

Ai që bën mirë, përmirëson, rregullon

I shëndoshë, i plotë, pa të meta

I ngritur, i lartësuar

Bashkëbisedues: -ngjyrë boide

Ujitës, ai që sjell ujin si vetima

Ai që bien në sexhde, kërkon falje

I fatshëm, i përparueshëm

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Shpatë, ai që i takon shpatës

Shpatë e fesë

Shpatë e Zotit

I shëndoshë, i plotë pa të meta

Emër i njeriut personal

I zoti, i parë

Shif; Selahudin

Shumësi i fjalës sulltan

Ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit

Fuqi, aftësi; brusha e dhëmbëve

I hershëm, agimor

Emër i një pejgamberi

“Sh”

Shaban…….Shabi…….. 

Shafi………

Shahin……..

Shasivar…….

Shaqir…….

Shebib……..

Shehab…….

Shevqet…….

Shefik…….

Shevki……..

Shemsi…….

Shemsudin….

Sherif……..

Sheramet…..

Sheval……………

Shinasi…………..

Shukri…………….

Shuajb……………

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(per)

(ar)

Emër i muajit të tetë hixhrijeAi që i takon kombit, popullit 

Shërues, si që shëron

Skyfer

Kalorës

Falënderues

Rinor, i ri

Flakë, dritë, ylli

Fuqi laftarake

I mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Ai që anon diç

Diellor, ai që i takon diellit

Diell feje

Fisnik, i lartë, i xgjedhur

Shirimed: njeri luan

Emër i muajit të dhjetë hixhrije

I dishëm, ai që din

Falënderues, ai që falënderon

Emër i një pejgamberi

“T”

Tafil……………….Tahir……………… 

Tahsin…………….

Tajar………………

Tajib………………

Talat………

Talib………

Tarik………

Taxhudin……

Tevfki……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijor, foshnjorëAi që pastron, i pastër 

Përmirësues

Fluturues, pilot

I mirë, i zgjedhur, i shëndoshë

Fytyrë e ndritshme, e mirë

Nxënës, ai që kërkon dituri

Ai që troket vonë natën

Kurorë feje

Pëlqyeshmëri, përputhshmëri

“U”

Ubejdullah……Uvejs……… 

Uzejr………

(ar)(ar) 

Përkushtues i vogël ndaj ZotitAi që mbështetë, kthehet 

Emër i një personi të përmendur në Kur’an

“V”

Vahid……..Vasif……… 

Vaxhid…….

Vedad……..

Vehab……..

Vehbi……..

Vehihudin……

Vejsel……..

Velid………

Veli……….

Vezir………………

Vixhdan…………..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Një, i vetëmPërshkrues 

I gjetshëm, I mundshëm

I dashur, simpatik

Falës, ai që falë shumë gabimet

I dhuruar prej Zotit

Monotesist, ai që vetmon vetëm një fe

Emër i një udhëheqësi shpirtëror

Lindje e re, foshnje

Mik, ndihmës, kujdestarë

Ai që ndihmon në barrë, ministër

Njohje, vetëdije, ndërgjegje

“Xh”

Xhabir…………….Xhafer……………. 

Xhahid……………

Xhavid……………

Xhelal…………….

Xhelil……..

Xhemaludin…..

Xhemil……..

Xhemali…….

Xhemshid……

Xhemshir…..

Xhevad…….

Xhevdet…….

Xheviz……..

Xhezir…….

Xhezair…….

Xhihan……..

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

Rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagëtLum i vogël, deve e çmueshme 

Punëtor i zellshëm, preciz; luftëtar

Dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë

Madhështor

Madhështorë, i shenjtë, i ndershëm

Hijeshi feje

I hijshëm, i bukur

Estetik

Emër personal

Emër i një sunduesi Persian

Shumë bujar, dorëdhënës

Mirësi, virtyt, ndjesi, meritim

Arrë

Ujdhesë; emër poeti arab

Grup ujdhesash

Bota

“Z”

Zahid……..Zahir……… 

Zaim………

Zerif……..

Zekir………

Zeki………

Zenun…….

Zejnel…….

Zejnullah…..

Zejn………

Zihni………

Zija………

Zijaudin……

Zuber……..

Zuhdi……..

Zufer………

Zulfi………

Zulfikar…….

Zuhri………

Zekerija……

Zumer…….

(ar)(ar) 

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I matur, i ndaluar; jo i untëI haptë, kjartë, publik 

Prijës, udhëheqës

Mendjeprehtë, memorje të fortë

Përkujtues, i zgjuar

I zgjuar; i pastër prej të metave

Vetjak, i pavarur, vetvetiu

Stoli, zbukurim

Stoli e Zotit

Zbukurues

Mentarë, i talentuar

Me ndriçue, me shkëlqye

Ndriçues feje

I tërë, shkresë, regjistër

Jo lakmues, shpirt i gjerë

Treim; bujar; zotëri

aftësi, shkathtësi, gradë

Personifikim në heroizëm

Pjekuri, arritje; zgjatje

Emër i një pejgamberi

Grumbull, tubë, grup

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-