Opoja.net

Katër hadithe që do të na mësojnë katër shkathtësi të rëndësishme

Katër hadithe që do të na mësojnë katër shkathtësi të rëndësishme

Ju sjellim katër hadithe të Pejgamberit a.s. që na japin katër shkathtësi të rëndësishme në jetë, sepse ato ndërthurin parimet morale dhe sjelljen e mirë.  

 • I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Kush
  beson Allahun dhe Ditën e gjykimit le të flas mirë ose le të heshtë. (Buhariu
  dhe Muslimi).

Aftësia e
kontrollimit të gjuhës

 • Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s: “Nga Islami
  i mirë i një njeriu është largimi nga ajo që nuk i intereson”(Ahmedi),
  Tirmidhiu etj.. )

Shkathtësia e
kontrollimit dhe largimit nga thashethemet

 • Ebu Hurejra r.a. rrëfen se Pejgamberit, a.s.  i kishte ardhur një njeri dhe për të kërkuar
  këshillë, ndërsa ai i kishte thënë: “Mos u zemëro!” Njeriu e kishte
  përsëritur kërkesën nga Pejgamberi, a.s. disa 
  herë ndërsa  i Dërguari i Allahut
  s.a.v.s. në të gjitha herët iu ishte përgjigjur: “Mos u zemëro!”
  (Buhariu)

Shkathtësia e vetëkontrollit

 • I Dërguari i Allahut, Muhamedi a.s. ka thënë:“Askush
  prej juve, nuk ka besuar, nëse nuk dëshiron për vëllain e tij, atë që dëshiron
  për vete.” (Buhariu dhe Muslimi)

Shkathtësia e
pastrimit të zemrës

(Islampress)

SEXHDJA E HARRESËS (SEVI SEXHDJA) – RREGULLA DHE DISPOZITA

Merlinda Guraj

DYNJANË E KUPTON KUR E HEDH DHEUN MBI ATË QË E DO

Merlinda Guraj

SA I MJERË QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net