Kolonë 300 metra e pritje 50 minuta, gjendja aktuale nëpër pika kufitare – Opoja.net