Opoja.net

Komuna e Dragashit – Njoftim

Njoftohen të gjithë qytetarët e Komunes së Dragashit e veqanërisht ndërmarrjet të cilat merren me punë ndërtimore , se ndalohet rreptësisht hudhja e mbeturinave të ngurta në hapsira publike në tërë teritorin e komunë së Dragashit .
Në disa lokacione janë vendosur mbishkrime (Tabela) mbi ndalesën e hudhjes së mbeturinave si dhe janë vendosur shirita 
Lokacioni për hudhjen e mbeturinave të ngurta është I caktuar në vendin e quajtur  Trokan (Ish shtallat e Sharrprodhimit).
Për mos respektimin e Rregullores së Kuvendit Komunal mbi Mbrojtjen e Ambientit , për përsonat e pandërgjegjëshëm do të pasojn gjobat e parapara sipas rregullores në fjalë dhe Ligjeve mbi mbrojtjen e Ambientit.
583

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net