Shoqata e Afaristëve “SHARRI” dhe Komuna e Dragashit organizojn panairin e Produkteve Vendore Lokale EXPO-SHARRI – Opoja.net