Shoqata e Afaristëve “SHARRI” dhe Komuna e Dragashit organizojn panairin e Produkteve Vendore Lokale EXPO-SHARRI

NJOFTIME • Më 28 tetor 2022, Shoqata e Afaristëve “SHARRI”, e mbështetur nga Komuna e Dragashit, organizon panairin e Produkteve

Shpallje për vende të lirë pune në Dragash

Drejtoria e Arsimit në komunën e Dragashit shpall konkurs për një mësimdhënës në lënden e matematikës. Vendi i punës është