Kontributi i El-Khvarizmit dhe Ibn Fadlanitnë zhvillimin e shkencës së gjeografisë – Opoja.net