Opoja.net

Kujdesi i Ebu Hurejres për nënën e tij

Islame
Kujdesi i Ebu Hurejres për nënën e tij

Imam Buhariu në përmbledhjen e tij Edebu-l-mufred shënon traditën e mrekullueshme të sjelljes së as’habit të mirënjohur Ebu Hurejre me nënën e tij…

Sa herë që Ebu Hurejre radijAllahu anhu duhej të del nga shtëpia, e përshëndeste nënën me selam me zë butë: “Nëna ime e dashur”, dhe i jepte selam.

Ajo ia kthente: “Djaloshi im! Selami, rahmeti dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi ty!”

Atëherë Ebu Hurejre radijAllahu anhu ia kthente: “Nëna ime e dashur, Allahu të mëshiroftë si më mëshirove ti mua kur isha i vogël!”
Ndërsa nëna i përgjigjej: “Allahu të mëshiroftë për këto mirësi që mi bën në ditët e pleqërisë sime, djaloshi im!”

Por edhe kur të kthehej në shtëpi vepronte në të njëjtën mënyrë, duke i dhënë selam dhe duke u lutur për të.

Urtësia dhe porosia:

Bamirësia ndaj nënës është ndër veprat më të mira, vepër e cila shpie drejtë dashurisë dhe kënaqësisë së Allahut të Madhëruar.
Shembulli i Ebu Hurejres dhe nënës së tij është për admirim dhe çdo lavdërim.

Ky as’hab, bamirësinë ndaj nënës e kishte në radhë të parë dhe për çdo ditë ishte i sjellshëm dhe bamirës ndaj saj. Ai shkonte nga disa herë në ditë ta vizitoj, i jepte selam, e pyeste si është, e ndihmonte dhe shprehte dashuri të pamasë ndaj saj! Por edhe nëna e tij e kthente bamirësinë e djalit të saj ashtu që bënte dua për suksesin dhe shpëtimin e tij në dy botërat.

Është për shembull fakti se Allahu i madhëruar, la kujtim dashurinë e Ebu Hurejres ndaj nënës, ndaj ne sot edhe pas 1400 viteve lexojmë për sjelljen dhe kujdesin e tij ndaj prindërve. Në të vërtetë në këtë ka urtësi se Allahu i Madhëruar bamirësinë ndaj prindërve e dhuron me sukses të madh.

Sa e sa personalitete historike kanë kaluar dhe rreth tyre nuk flitet asgjë, ndërsa rreth Ebu Hurejres dhe nënës së tij ka mbetur kujtimi deri në ditët e sotme?

Këtu qëndron edhe mesazhi ynë, nëse dëshirojmë sukses në këtë dhe në botën tjetër, duhet të jemi bamirës dhe të sjellshëm me prindërit tanë.

Ta bësh shpirtin fole mëshire

Opoja.net

Dëshpërimi dhe humbja e shpresës në mëshirën e Allahut, është mëkat më i madh…

Opoja.net

Kjo është çështje feje, jo lojë dhe argëtim!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net