Opoja.net

Kurbani më i lirë!?

Vëllezër dhe motra!

Kur ne japim sadakë, atë ia japim Allahut të Plotfuqishëm, andaj mos ta japim dhuratën më të lirë që mund ta gjejmë, vetëm pse është e lirë.

Nëse krejt çka ne mund ta përballojmë është ajo më e lira, atëherë edhe Allahu i Plotfuqishëm, do të na shpërblejë në proporcion me të, sepse Allahu i Plotfuqishëm është i drejtë, bujar dhe gjykon sipas mundësive tona.

Mirëpo, nëse ne shpenzojmë me qindra për këpucë, me qindra për ushqime (dreka-daraka), me qindra për valixhe, çanta dhe gjëra tjera të modës, me mijëra për automobila, për varka dhe për pushime, sepse Allahu i Plotfuqishëm na ka begatuar me pasuri të madhe, atëherë le ta kërkojmë më të mirën edhe kur është fjala për sadakën, dhele të ndajmë edhe më tepër, jo vetëm minimumin e thjeshtë.

Le t’i ndihmojmë të varfrit, sikur ne të jemi në situatën e tyre!

Kjo do të na çojë tek begatitë dhe rritja e pasurisë sonë.

Ebu Hurejre (r.a.), transmeton se Pejgamberi (savs) ka thënë: „Kush ndanë një sadakë nga fitimi hallall -sepse Allahu e pranon vetëm hallallin – sa një gjysmë hurme, Allahu do ta pranojë atë me të djathtën e Tij dhe do t’ia rritë pronarit të saj, sikur që ndonjëri prej jush që e rrit mëzin, derisa të bëhet sa një kodër.“ (Muttefekun alejhi)

Përkthim: Miftar Ajdini

Besimtari gjithmonë duhet të jetë aktiv

Opoja.net

Dita e Arafatit – Dita më e veçantë e vitit

Opoja.net

Vlera e ditës së Arafatit: Pse agjërimi në këtë ditë i fshinë mëkatet e dy viteve?

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
 
NA NDIQENI
Send this to a friend