Minberi i parë i ngritur në xhami, pas minberit të Pejgamberit a.s. – Opoja.net