Opoja.net

Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja, por do të jemi në Ahiret

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e
falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të
cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët
rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë.
Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të Madhërishëm, që
është Një dhe i pa shoq. Dhe, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi (a.s.) është
rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij i fundit.

Vëllezërbesimtarë! Temaehutbessë sotme është: “Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja,por do të jemi në
ahiret”

* Ndoshta kurrë …

* Ndoshta kurrë nuk mund të kemi shumë para;

* Ndoshta kurrë nuk mund të kemi automobil të mirë;

* Ndoshta kurrë nuk do të kryejmë fakultet;

* Ndoshta kurrë nuk do të martohemi;

* Ndoshta kurrë nuk do të kemi fëmijë dhe nipër e mbesa;

* Ndoshta kurrë nuk do të jetojmë gjatë;

* Ndoshta kurrë në jetë nuk do të arrijmë atë që dëshirojmë;

* Ndoshta kurrë nuk do të jemi me njerëzit që i duam;

* Ndoshta kurrë nuk do të kontribuojmë për botën aq sa mundemi me të
vërtetë;

* Ndoshta kurrë Allahut nuk do t’i robërohemi ashtu si duhet;

* Ndoshta kurrë nuk do të jemi ata që duam të jemi.

Por pa “ndoshta“,ne do t’i arrijmë disa gjëra në jetë,
sepse këtë na e ka premtuar Allahu i Plotfuqishëm dhe i Dërguari i Tij (savs).

*Me siguri Allahu i Plotfuqishëm, i fshin mëkatet nëse falemi dhe agjërojmë,
sepse Pejgamberi (savs) ka thënë:“Pesë namazet ditore, xhumaja deri në
xhumanë tjetër, ramazani deri nëramazan – i fshijnë mëkatet, nëse ju shmangemi
mëkateve të mëdha.”
(Muslimi)

*Me siguri do të kemi sevap për çdo punë tonë të mirë, sepse Allahu i
Plotfuqishëm, në suren ez-Zilzal, thotë: “Ai që ka punuar ndonjë të
mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohë atë.”

*Me siguri do të jemi të mbrojtur nga Zjarri me shehadet të sinqertë, sepse
Pejgamberi (savs), ka thënë: “Nuk ka asnjë njeri që sinqerisht, nga zemra,
dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi (savs), është i
dërguari i Tij, e që Allahu të mos ia ndalojë zjarrin e xhehenemit.”
(Buhariu dhe
Muslimi)

*Me siguri ne do të kemi sukses nëse nuk jemi dorështrënguar, sepse Allahu i
Plotfuqishëm, thotë:“E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të
jenë fitues.”
(el-Hashr, 9)

– Me siguri nga ndarja e sadakës kemi dobi: “Sadaka i fshin mëkatet, sikur
uji së e shuan zjarrin!
(Muslimi)

* Me siguriAllahu i Plotfuqishëm është i mëshirshëm dhe do të na falë:

“Thuaj: ‘O robërit e mi, që i keni bërë keq vetvetes, mos e humbni shpresën
në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i falë të gjitha mëkatet. Ai, me të
vërtetë, është falës dhe mëshirshëm.”
(ez-Zumer, 53)

* Me siguri ne do të shpërblehemi për çdo shkronjëtë lexuar nga Kurani:“Kush
e lexon një shkronjë (harf) nga Libri i Allahut, atij i takon një vepër e mirë,
e cila vlerësohet deri në 10 herë. Unë nuk them se ‘elif- lam-mim’ është një shkronjë,
por elifi është njëshkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë.”

Të dashur vëllezër!

Mos e ngarkoni veten shumë me dynjanë, sepse ajo është e përkohshme. Ne
jemi vetëm udhëtarë, që nga disa vite i kalojmë në dynja. Ajo është stacioni
ynë që na siguron biletën për xhenet. Ne do të mbetemi pa biletë, nëse i
kushtojmë vëmendje vetëm dunjasë dhe kënaqësive të saj. Le të përpiqemi ta fitojmë
kënaqësinë e Allahut të Plotfuqishëm dhe mëshirën e Tij, sepse ajo na çon në xhenet,
së bashku me veprat tona të mira.

Ndoshta kurrë nuk do të arrijmë t’i realizojmë gjatë jetës shumicën e dëshirave
tona të kësaj bote, por kjo nuk është e domosdoshme dhe është e papërfillshme,
nëse realizohet dëshira më e madhe, e cila për çdo besimtar duhet të jetë xheneti.

O Allahu i Mëshirshëm! Bëje që veprat tona më të mira të jenë
veprat e fundit në këtë botë!

OZot, ndihmojutë rrezikuarveqë t’irealizojnë të drejtatetyre!

OZot, çlirojeumetinnga pandemia, nga okupatoridhengasundimtarëtedhunshëm!

O Zot, mosnasprovonevemeatë që nukmundtapërballojmë, moslejoasnjëherë që të naposhtërojnë apomposhtinpabesimtarët.       

O Zot, bëje që dita jonë më e lumtur të jetë dita e takimit me Ty! Dhe, me mëshirën Tënde na vendos në xhenetin e përjetshëm! Amin!  –

Përshtati: Miftar Ajdini

(Islampress)

710

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net