Opoja.net

Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja, por do të jemi në Ahiret

Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja, por do të jemi në Ahiret

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e
falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të
cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët
rrugën dhe veten e tij, askush tjetër veç Allahut nuk mundet ta drejtojë.
Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të Madhërishëm, që
është Një dhe i pa shoq. Dhe, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi (a.s.) është
rob i Allahut dhe i Dërguari i Tij i fundit.

Vëllezërbesimtarë! Temaehutbessë sotme është: “Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja,por do të jemi në
ahiret”

* Ndoshta kurrë …

* Ndoshta kurrë nuk mund të kemi shumë para;

* Ndoshta kurrë nuk mund të kemi automobil të mirë;

* Ndoshta kurrë nuk do të kryejmë fakultet;

* Ndoshta kurrë nuk do të martohemi;

* Ndoshta kurrë nuk do të kemi fëmijë dhe nipër e mbesa;

* Ndoshta kurrë nuk do të jetojmë gjatë;

* Ndoshta kurrë në jetë nuk do të arrijmë atë që dëshirojmë;

* Ndoshta kurrë nuk do të jemi me njerëzit që i duam;

* Ndoshta kurrë nuk do të kontribuojmë për botën aq sa mundemi me të
vërtetë;

* Ndoshta kurrë Allahut nuk do t’i robërohemi ashtu si duhet;

* Ndoshta kurrë nuk do të jemi ata që duam të jemi.

Por pa “ndoshta“,ne do t’i arrijmë disa gjëra në jetë,
sepse këtë na e ka premtuar Allahu i Plotfuqishëm dhe i Dërguari i Tij (savs).

*Me siguri Allahu i Plotfuqishëm, i fshin mëkatet nëse falemi dhe agjërojmë,
sepse Pejgamberi (savs) ka thënë:“Pesë namazet ditore, xhumaja deri në
xhumanë tjetër, ramazani deri nëramazan – i fshijnë mëkatet, nëse ju shmangemi
mëkateve të mëdha.”
(Muslimi)

*Me siguri do të kemi sevap për çdo punë tonë të mirë, sepse Allahu i
Plotfuqishëm, në suren ez-Zilzal, thotë: “Ai që ka punuar ndonjë të
mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohë atë.”

*Me siguri do të jemi të mbrojtur nga Zjarri me shehadet të sinqertë, sepse
Pejgamberi (savs), ka thënë: “Nuk ka asnjë njeri që sinqerisht, nga zemra,
dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi (savs), është i
dërguari i Tij, e që Allahu të mos ia ndalojë zjarrin e xhehenemit.”
(Buhariu dhe
Muslimi)

*Me siguri ne do të kemi sukses nëse nuk jemi dorështrënguar, sepse Allahu i
Plotfuqishëm, thotë:“E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të
jenë fitues.”
(el-Hashr, 9)

– Me siguri nga ndarja e sadakës kemi dobi: “Sadaka i fshin mëkatet, sikur
uji së e shuan zjarrin!
(Muslimi)

* Me siguriAllahu i Plotfuqishëm është i mëshirshëm dhe do të na falë:

“Thuaj: ‘O robërit e mi, që i keni bërë keq vetvetes, mos e humbni shpresën
në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i falë të gjitha mëkatet. Ai, me të
vërtetë, është falës dhe mëshirshëm.”
(ez-Zumer, 53)

* Me siguri ne do të shpërblehemi për çdo shkronjëtë lexuar nga Kurani:“Kush
e lexon një shkronjë (harf) nga Libri i Allahut, atij i takon një vepër e mirë,
e cila vlerësohet deri në 10 herë. Unë nuk them se ‘elif- lam-mim’ është një shkronjë,
por elifi është njëshkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë.”

Të dashur vëllezër!

Mos e ngarkoni veten shumë me dynjanë, sepse ajo është e përkohshme. Ne
jemi vetëm udhëtarë, që nga disa vite i kalojmë në dynja. Ajo është stacioni
ynë që na siguron biletën për xhenet. Ne do të mbetemi pa biletë, nëse i
kushtojmë vëmendje vetëm dunjasë dhe kënaqësive të saj. Le të përpiqemi ta fitojmë
kënaqësinë e Allahut të Plotfuqishëm dhe mëshirën e Tij, sepse ajo na çon në xhenet,
së bashku me veprat tona të mira.

Ndoshta kurrë nuk do të arrijmë t’i realizojmë gjatë jetës shumicën e dëshirave
tona të kësaj bote, por kjo nuk është e domosdoshme dhe është e papërfillshme,
nëse realizohet dëshira më e madhe, e cila për çdo besimtar duhet të jetë xheneti.

O Allahu i Mëshirshëm! Bëje që veprat tona më të mira të jenë
veprat e fundit në këtë botë!

OZot, ndihmojutë rrezikuarveqë t’irealizojnë të drejtatetyre!

OZot, çlirojeumetinnga pandemia, nga okupatoridhengasundimtarëtedhunshëm!

O Zot, mosnasprovonevemeatë që nukmundtapërballojmë, moslejoasnjëherë që të naposhtërojnë apomposhtinpabesimtarët.       

O Zot, bëje që dita jonë më e lumtur të jetë dita e takimit me Ty! Dhe, me mëshirën Tënde na vendos në xhenetin e përjetshëm! Amin!  –

Përshtati: Miftar Ajdini

(Islampress)

SA I MJERË QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT

Merlinda Guraj

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

Merlinda Guraj

DISA RREGULLA TË JETËS

Merlinda Guraj
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net