Ndoshta kurrë nuk do të jemi të pasur në dynja, por do të jemi në Ahiret – Opoja.net