Opoja.net

Ne i patëm dhënë Davudit dhe Sulejmanit dituri, …”

‘Ne i patëm dhënë Davudit dhe Sulejmanit dituri …” (En-Neml, 15)

Allahu xh.sh. Davudit dhe Sulejmanit a.s. u kishte dhënë mirësitë e dunjasë dhe Ahiretit. U kishte dhënë pushtet dhe shumë begati materiale.

Por, në këtë ajet Allahu i Madhërishëm asgjë nga to nuk e përmend.

E përmend se u ka dhënë dituri, sepse dituria  është më e mirë se begatitë e përkohshme të dunjasë dhe se ajo  është baza e çdo begatie…

mesazhe kuranore

A. D. Islampress

Dita e Arafatit – Dita më e veçantë e vitit

Opoja.net

Vlera e ditës së Arafatit: Pse agjërimi në këtë ditë i fshinë mëkatet e dy viteve?

Opoja.net

”Ditën kur çdo njeri e gjen pranë vete atë që veproi mirë ose keq…

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net