Opoja.net

Nëse dëshiron të jesh i lumtur, fut gëzim në zemrat e njerëzve

Një grup të rinjsh
musliman me shqetësim të madh bisedonin për fitnet që kanë marr hov në mesin e
muslimanëve. Bisedonin për moralin e keq, jo tolerancën mes njëri tjetrit, përçarjet,
zilinë, përgojimin, shpifjet, si dhe nevojën e ndryshimit të kësaj gjendje, pra
për pastrimin e zemrave, sepse ky do të ishte nga adhurimet më të mëdha sot, i
cili për fat të keq është lënë pas dore sot.

Duke dëshiruar që
shokët e tij t’i inkurajoj për moral të mirë dhe pastrim të zemrës, njëri prej
tyre tha: “Gjithmonë kur kaloj pranë një shtëpie të bukur muslimane, unë
lus Zotin që atij dhe familjes së tij t’i jap bereqet në shtëpi.

Tjetri tha:
“Gjithmonë kur shoh ndonjë begati tek muslimanët (ndonjë makinë, projekt të
dobishëm, fëmijë të hajrit) unë bëj këtë lutje: “Zoti im, bëje që mirësia
dhe begatia që i ke dhënë të jetë përkrahje në përkushtimin dhe nënshtrimin
ndaj Teje dhe jepi bereqet në ato begati që i ke dhënë.”

I treti tha:
“Kur shoh ndonjë musliman që shëtit me familjen e tij i buzëqeshur dhe i
lumtur, unë lus Zotin t’ua shtoj dashurinë mes tyre  dhe përulësinë ndaj Allahut xh.sh.

i Katërti tha:
“Kur takoj ndonjë njeri që bën mëkat, unë lus Zotin ta udhëzoj dhe t’ia fal
mëkatet.”

I pesti tha:
“Sa më përket mua, unë gjithmonë e lus Zotin t’i udhëzoj gjithë njerëzit në
Rrugën e Drejtë dhe ti mbroj nga zjarri i xhehenemit.”

i Gjashti tha:
“Unë çdo natë para se të flejë bëj këtë lutje: “Zoti im, unë i kam
falur dhe ia kam bërë hallall çdo muslimani që më ka ofenduar, andaj fale edhe
Ti! Zoti im, unë nuk dua të bëhem shkak që të vuaj ndonjë muslimanë në Ditën e
Gjykimit!”

Eh  sa  zemra të mrekullueshme! A ka nevojë më të
madhe për ne muslimanët sot,  se sa
nevoja për një zemër të madhe dhe fisnike e mbushur me dritën e imanit dhe
dashurinë vëllazërore?

Andaj, nëse dëshiron
që dita jote të jetë e lumtur, fut gëzim në zemrat e njerëzve, sepse lumturia
do të dyfishohet. Nëse dëshiron që të jesh i lumtur gjithmonë, bënë këtë traditë
të përhershme, sepse aq sa do t’i gëzosh njerëzit tjerë, Allahu do të gëzojë
ty.

Zoti ynë, mos na
privo nga pastërtia e zemrave, sepse kjo është shkak i shpëtimit në Ditën e
gjykimit dhe fitimit të xhenetit, ashtu siç na mësove në Librin Tënd: “Përveç
atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!.” (Shua’ra, 89.)

Përshtati: Arsim Dauti

(Islampress)

566

A mendoni se keni nevojë për të terhequr para nga trusti juaj ?

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net