Një histori e shkurtër e fshatit Plavë – Opoja.net