Opojani Shkëlqim Qengaj arrinë suksese në kompanitë botërore për marketing – Opoja.net