Personalitet i ndritur Docent Dr. Sc. Selami Sylejmani, Md

Opoja.net Opoja.net Opoja Personazhe

CV CURRICULUM VITAE – TË DHËNA BIOGRAFIKE

Emri dhe Mbiemri: Docent dr. sc. Selami Sylejmani, MD

Data e lindjes: 09.01.1954

Vendi i lindjes: Bresanë, Dragash – Sharr, Kosova

Telefoni: +381 29 242 457

Telefoni Mobile: +386 49 11 99 00 dhe +377 11 99 00

E-mail addresa: selami.sylejmani@gmail.com

Vendbanimi 20000 Prizren, Kosovë

Addresa: Rr. Salajdin Berisha 22/A

Gjuhet: Shqipe, Serbo-Kroate, Angleze

Vendi i punës: Poliklinika “GINEKOS” Prizren, Kosovë

Web site: http://www.ginekos.com/

Pozicionet dhe anëtarësimet: • Anëtar i Kryesisë së Shoqatës së gjinekologëve dhe obsteterve të Kosovës • Anëtar i Shoqatës së Mjekëve të Kroacisë – Hrvatski Lijecnicki Zbor • Anëtar i ISUOG-ut • Anëtar i Shoqatës së Mjekëve Privatë të Kosovës • Anëtar i Shoqërisë së “Urdhri i Mjekut”, Tiranë, Shqipëri • Anëtar nderi i Shoqates Shqiptare të Mjekësisë Perinatale

EDUKIMI

Shkolla Fillore: Bresanë, Dragash – Sharr, Kosovë, në vitin 1968

Shkolla e Mesme: Shkolla e Mesme e Mjekësisë, Prizren, Kosovë në vitin 1972. TEKNIK MEDICINAL

Universiteti: Fakulteti i Mjekësisë, 01.07.1980, Prishtinë, Kosovë, MJEK

Studimet pas Universitare: Ultratingulli në Mjekësinë Klinike, 18.05.1987, Zagreb, Kroaci ULTRASONIST NË LËMIN E GJINEKOLOGJISË DHE OBSTETRIKËS

Specializimi: Në lëmin e gjinekologjisë me Obstetrikë, 29.02.1988, Zagreb, Kroaci GJINEKOLOG-OBSTETËR

Magjistrimi: Teza: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme patologjike, posaçërisht në blighted ovum. Fakulteti i Mjekësisë Universiteti i Prishtinës, 28.04.2013, Prishtinë, Kosovë MAGJISTER I SHKENCAVE MJEKËSORE

Doktorata: Teza: Parashikimi i ovulacionit dhe vlerësimi i funksionit të vezoreve te gratë me anë të ultratingullit. 02.05.2000, Tiranë, Shqipëri. DOKTOR I SHKENCAVE MJEKËSORE

Docent: 03.06.2013, Senati i Universitetit Ndërkombëtar të Dubrovnikut Dubrovnik International University – DIU, Dubrovnik, Kroaci. DOCENT

 

 

Edukimi pasuniversitar në lemin e ultrasonografisë në gjinekologji dhe obstetrikë: Inter-University Centre For Post–Graduate Studies Dubrovnik Erich Saling, Inter-University School For The Study Of Pathophysiology Of Pregnancy, Dubrovnik – Yugoslavia, From 13th – 20th March, 1987

Edukimi pasuniversitar në

lemin e ultrasonografisë në

gjinekologji dhe obstetrikë: Medical School University of Zagreb, Inter-University Centre for Post-Graduate Studies–Dubrovnik, Ian Donald, Inter-University School of Medical Ultrasound, Dubrovnik – Croatia, The 29th Advanced Course 3D Sonography in Obstetrics and Gynecology, Dubrovnik, June 19-24, 2001

Ian Donald – Shkolla

Ndërkombëtare e Ultratingullit

Medicinal dhe Shoqata Serbe e

për aplikimin e ultratingullit në

gjinekologji dhe obstetrikë IV Ian Donald Medjunarodna Skola Medicinskog Ultrazvuka. Program kontinuirane Medicinske Edukacije, Beograd, Hotel M, 25.03.2011.

Shoqata Shqiptare e

Perinatologjise dhe

Ian Donald – Shkolla

Ndëruniversitare e

Ultratingullit Medicinal III Advanced Course Of “Ian Donald School” , Tirana Albania June 10-12 2011. 10 Albanian Credits.

Kursi parakongresian i

Ultrasonografisë në

gjinekologji dhe obstetrikë “8 MEDUOG Congress Belgrade Serbia” 22-24 September 2011

Kursi i Avancuar në

ultrasonografinë 3D/4D në

gjinekologji dhe Obstetrikë Mbajtur në Ohër, Maqedoni, 28 September 2012.

Kursi i parë i parë Maqedonas i

Ian Donald në gjinekologji,

Obstetrikë dhe Neonatologji. Mbajtur në Ohër, Maqedoni, 28-30 September 2012.

Kursi i 4-të i Avancuar

Shqipëtar Ian Donald në

gjinekologji dhe Obstetrikë. Mbajtur në Tiranë, Shqipëri, 02-03 February 2013.

 

 

PUNOI DHE LIGJËROI

* Punoi si mësimdhënës, si mjek dhe si gjinekolog në qytete të ndryshme të Kosovës: Suharekë, Dragash, Prizren, Podujevë dhe Prishtinë. * Mësimdhënës në Shkollën e Mesme të Mjekësisë “Luciano Motroni” në Prizren, Kosovë nga viti 1983 deri në vitin 2003. * Më 15 Tetor të vitit 1991 pasi organi i përdhunshëm punëdrejtues i pushtetit Sërb e largonë nga Spitali i Prizrenit, detyrohet të themeloi ordinancën private me emrin Polklinika “GINEKOS” në Prizren, ku edhe momentalisht punon si gjinekolog. * Ka punuar pa pagesë në Ambulancen Nëna Tereze në Prizren dhe Spitalin Nëna Tereze në Prishtinë për 4 vite me radhë (1995-1999) * Ka organizuar, udhëhequr dhe ligjeruar në Shkollën Ndërkombëtare për edukim në lëmin e diagnostikës ultrasonografike në mjekësi ALOKA-KOSOVA, 2003-2005, Prizren, Kosovë. * Ka organizuar, udhëhequr, dhe ligjeruar Kursin njëjavor në lëmin e diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji dhe obstetrikë mbajtur në Spitalin Rajonal të Prizrenit 05-09 Nëntor 2006 Prizren, Kosovë. * Organizator dhe Udhëhës i Kursit Intensiv në lëmin e ultrasonografisë së vazave të gjakut, mbajtur në Spitalin Rajonal të Prizrenit, nga 12-16 Nëntor 2007, Prizren, Kosovë

* Organizator, udhëheqës dhe ligjërues i punëtorisë – Workshop-it në lëmin e ultrasonografisë së sëmundjeve të gjirit, mbajtur në bashkëpiunim me Poliklinikën GINEKOS dhe NT KONTI, Prizren, 25.05. 2011, Prizren, Kosovë. * Ligjërues në Konferencën e 4-të Nderkombëtare të Perinatologjisë Shqiptare mbajtur në Tiranë – Shqipëri, nga 11-13 Qershor 2010 * Ligjërues në Kongresin e 5-të të Shoqatës Shqiptare të Perinatologjisë, mbajtur në Tiranë , Shqipëri, 10-12 Qershor 2011. * Ligjërues në Kongresin e parë të Shoqatës së Obstetërve dhe gjinekologve të Kosovës, mbajtur në Pejë, Kosovë më 18-19 Maj 2012. * Ligjerues në Simpoziumin: “Epidemiologjia dhe diagnostikimi bashkëkohor i sëmundjeve të gjirit”, organizuar nga Universiteti i Vlorës, Vlorë Shqipëri, 27 Prill 2012. * Ligjërues në Konferencën Ndërkombëtare: “Zhvillimet bashkëkohore në Farmaci” mbajtur nga 22-23 Shtator 2012, Prishtinë, Kosovë. * Ligjërues në Kongresin e 6-të Ndërkombëtar të Shoqatës Shqipëtare të Perinatologjisë, mbajtur në Tiranë , Shqipëri, nga 02-03 Shkurt, 2013. * Ligjerues në Shkollën e 12-të të Perinatologeve të Sërbisë mbajtur nga 05-07 Prill 2013, në Tara, Sërbi. * Ligjerues në Kursin Intensiv bazik “Ultrasonografia në Obstetrikë” mbajtur në Klinikën e gjinekologjisë me obstetrikë të Fakultetit të Mjekësisë në Prishtinë nga 29-31.05.2013, Prishtinë, Kosovë.

 

 

MIRËNJOHJE, LETËR FALENDERIMI, CERTIFIKATA

PËR PUNË PROFESIONALE DHE AKTIVITETE SHKENCORE

 

• Fletë falënderim për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e procesit mësimor. Këshilli i arsimtareve të Shkollës së Mesme Teknike “Gani Çavdërbasha” Prizren (10 janar 1996).

• Fletë falënderim për kontributin e dhënë në mbarëvajtjen e procesit mësimor. Këshillit i arsimetareve i Shkollës Fillore “Avdyl Frashëri” Prizren (10 tetor 1996).

• Letër Mirënjohje për aktivitete profesionale / shkencore. Shoqata e Mjekeve të Kosovës – Dega në Prizren (25 nëntor 2000).

• Fletë falënderim për kontributuin dhënë si lektor në Simpoziumin e parë Shkencor Ndërkombëtar “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekesi – Prizreni 2002”: 14-15 Qershor 2002 Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi, Prizren, Kosovë.

• Letër Mirënjohje për kontributin e dhënë për zhvillimin dhe përparimin e mjekësisë në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës në Kosovë. Shoqata e Obsteterve dhe gjinekologëve të Kosoves, Prishtinë – Kosovë, Gusht 2003.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm. Qendra Ndërkombëtare për Edukim në ultrasonografinë Diagnostike në Mjekësi. Prizren, Kosovë. Semestri i parë, 10-15 Qershor 2003.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm në Kongresin e Parë Ndërkombëtar të Shoqatës Kosovare të Onkologeve. Prishtinë, Kosovë 13-16 tetor 2004.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm. Qendra Ndërkombëtare për Edukim në ultrasonografinë Diagnostike në Mjekësi. Prizren, Kosovë. Semestri i dytë, 23-27 shkurt 2004.

• Letër Mirënjohje për kontributin mbi 10 vjeçar në arsim dhe edukimin e nxënëseve të Shkollës së Mesme të Mjekësisë “Luciano Motroni”. Këshilli i arsimtareve. Prizren Kosovë, 7 mars 2005.

• Fletë falënderim për kontributuin dhënë si lektor në Simpoziumin e tretë Shkencor Ndërkombëtar “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi – Prizreni 2005″: 9-10 Qershor 2005 Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi, Prizren, Kosovë.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm në ” Workshop – punëtorinë ultrasonografia e abdomenit dhe gjirit” – Qendrën Ndërkombëtare për edukimin në ultratingullin në Mjekësi Aloka “Kosova” Prizren, Kosova, 09 Qershor 2005.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm në “Simpoziumin e Katërt Ndërkombëtare Shkencore Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi – Prizreni 2006″ (08-09 qershor 2006).

• letër mirënjohjeje për kontributin e dhënë si pedagog në ” në ” Workshop-in – punëtorinë ultrasonografia e abdomenit dhe gjirit” – Qendra Ndërkombëtare për edukimin në ultratingullin në Mjekësi Aloka “Kosova” Prizren, Kosova, 09 Qershor 2005, në Spitalin Rajonal të Prizrenit.

• Certifikatë për ligjerim të suksesëshëm në Kursin / Punëtori ” Bazat e Color Doppler-it në Obstetrikë” (8 qershor 2006).

• Mirënjohje për kontribut të jashtëzakonshëm mjekësor dhe humanitar dhe punë të palodhëshme profesionale. Shoqata e Mjekëve, Stomatologëve dhe Farmacistëve Shqiptarë në Maqedoni – 7 prill 2006.

• Fletë falënderim për kontributin e dhënë si pedagog në: Seminarin “Bazat e Color Doppler-it në Gjinekologji dhe Obstetrikë” 8 qershor 2006, Prizren Kosove. “Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi”.

• Fletë falënderim për kontributin e dhënë si pedagog në Simpoziumin e Katërt Shkencorë Ndërkombëtarë “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi – Prizreni 2006″ 8-9 qershor 2006, Prizren, Kosovë” Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi”.

• Certifikatë Mirënjohje për kontributin e dhënë si ligjerues në përfundimin e suksesëshëm të Kursit Intenziv njëjavor “ultratingulli në obstetrikë dhe gjinekologji” mbajtur nga 5-9 Nëntor 2006, në Spitalin Rajonal të Prizrenit “Prim. Dr. D. Mustafa”, Prizren, Kosovë. Instituti Afro-aziatik për Shkenca Mjekësore & Shoqata e Obstetërve dhe gjinekologëve të Kosovës. 09.11.2006, Prizren Kosovë.

• Stema – Logo e Konferencës Shkencore Nderkombëtare “PAK KOSOVA CON – 2007 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.

• Letër Mirënjohjeje për punën dhe angazhimin e jashtëzakonshëm në themelimin avancimin dhe promovimin e Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi dhe diagnostikës ultrasonografike në mjekësinë kosovare në periudhën 6 vjeçare. Lidershipi i Kongresit të parë dhe komiteti Shkencor i Shoqatës së Kosovës për aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi, 07.06.2007, Prizren Kosove.

• Certifikata për ligjerim të suksesëshëm në Seminarin – Shqiptar për ultrasonografinë me mbeshtetjen e projektit TEMPUS të Komunitetit Europi. 13 – 15 Dhjetor 2007, Tiranë, Shqipëri.

• Letër Mirënjohjeje nga Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Mjekësisë Perinatale, 22-23 Qershor 2007, Tiranë, Shqipëri.

• Stema – Logo mirënjoheje e Shkollës Pasuniversitare Ian Donald – Kursi i avancuar i ultrasonografisë në gjinekologji dhe obstetrikë. Tiranë, 5-6 Prill 2008.

• Certifikata për ligjerim të suksesëshëm në Shkollën Pas-Universitare “Ian Donald”, Tiranë, Shqipëri, 05-06 Prill vitit 2008.

• Certifikata për ligjerim të suksesëshëm në Kursin e dytë të Avancuar të Shkollës Pasuniversitare “Ian Donald” 4-7 Qershor 2009, Tiranë, Shqipëri.

Certifikata për ligjerim të suksesëshëm në Kongresin e Tretë të Evropës Jug-Lindore, 14-18 Maj 2009, Beograd, Serbi.

• Stema e organizatorit për ligjerim të suksesëshëm në në Takimin Turko-Kosovar mbi Shëndetin Riprodhues 27.08.2009, Prishtine, Kosove.

• Leter Mirënjohjeje për përkrahje profesionale. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, 24.03.2010, Dragash, Kosovë.

• Leter Mirënjohjeje për kontributin e dhënë si ligjerues dhe organizator në punëtorinë “Ultrasonografia e abdomenit dhe eneve të mëdha të gjakut”, mbajtur më 07-11 Qershor 2010, në, Prizren, Kosovë. Qendra Ndërkombëtare për Edukim në ultratingullin në Mjekësi “Aloka Kosova” Prizren, Kosovë.

• Mirënjohje për kontributin e dhën në Zhvillimin e Ortopedisë dhe Traumatologjisë në Kosovë. Kongresi i parë i Shoqatës së Ortopedëve dhe Traumatologeve të Kosovës, Prishtinë, Kosovë 13.05.2010.

• Mirënjohje për një kontribut të veçantë në mbijetesën e arsimit në gjuhën shqipe gjatë viteve 1992-1999. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Tehnologjisë e Republikës së Kosovës. Janar 2012, Ministri, Prof. Dr. Ramë Buja, Prishtinë, Kosovë.

• Letër Mirënjohje për kontributin e dhënë për zhvillimin në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës në Kosovë. Shoqata e Obstetërve dhe gjinekologëve të Kosovës. 19 Maj 2012 Pejë Kosovë.

• Letër e Mirënjohjes për kontributin e dhënë, lektor në Konferencën Ndërkombëtare: zhvillimet bashkëkohore në Farmaci. Komiteti Organizativ 22-23 shtator, Prishtinë Kosova.

• Stema – Logo Anëtar Nderi i Asociacionit Shqiptar të Mjekësisë Perinatale. Kongresi i VI-të i Shoqatës Shqiptare të Perinatologjisë, 02-03 Shkurt 2013 Tirane Shqipëri.

 

Deri më tani ka botuar një libër dhe 179 punime profesionale dhe shkencore, brenda dhe jashtë vendit.

• Si autor në 154 dhe

• Bashkë-autor në 25 prej tyre.

 

PUNIME PROFESIONALE DHE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTË VENDIT

1. Sylejmani S, Xheladini B.: Prezenca e scabiesit dhe pediculosis capitis te nxënësit e klasave të ulëta të SH.F. “29 Nëntori” në Brodosanë. Përmbledhje e rezymeve të Kongresit të XXI profesional të studenteve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë. Prishtinë, 1979:132-133.

2. Sylejmani S, Karavidaj Xh, Dacaj R.: Meningjiti specifik në Klinikën e Pediatrisë në periudhën 1976-1978. Përmbledhje e rezymeve të Kongresit të XXI profesional të studenteve të mjekësisë dhe stomatologjisë të Jugosllavisë. Prishtinë, 1979: 250-251.

3. Xheladini B, Hoti F, Miftari N, Sylejmani S.: Frekvencija dermatomikoza na dermatoveneroloskoj klinici u Pristini u toku 1979 godine. Zbornik kratkih sadrzaja radova XXII strucnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Vrnjačka Banja, 1980:133.

4. Sylejmani S, Xheladini B.: Diabetes mellitus na klinici u periodu od 1959 do 1979 godine. Zbornik kratkih sadrzaja radova XXII strucnog kongresa studenata medicine i stomatologije Jugoslavije. Vrnjačka Banja, 1980:122. 5. Sylejmani S.: Karcinomet e trupit të mitrës. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 22 mars 1987. 6. Sylejmani S.: Carcinoma cervicis uteri dhe PAPA testi. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 18. maj 1987 7. Sylejmani S, Gorani J, Jëlliqi Sh, Rada R, Sylejmani Xh.: Sectio caesarea indikacionet dhe komplikimet në periudhën nga fillimi i intervenimeve operative(1937) e deri në vitin 1987 në Qendrën Medicinale në Prizren. Takimi i parë i gjinekologëve dhe obstetërve të Kosovës. Prizren, 14 prill 1988 (referati kryesor). 8. Sylejmani S. Sectio: Caesare indikacionet dhe komplikime. Takim Profesional Mjekësor, Prizren 20 maj 1988. 9. Sylejmani S, Spahiu Sh.: Shtatzënia dhe faktorët teratogjen. Takim Profesional Mjekësor Prizren 19 shkurt 1989. 10. Sylejmani S, Gorani J.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji me obstetrikë. Referat, Takim Profesional Mjekësor, organizuar nga SH. M. K. dega në Prizren 26. mars 1994. 11. Sylejmani S.: Mortaliteti perinatal në Repartin gjinekologjiko-obstetrikë të Q.M.Boro e Ramizi në Prizren në periudhën 1997-1998. Takim Profesional Mjekësor i SH.M.K. dega në Prizren. Prizren 22.01.1989

12. Shukriu G, Baxhaku H. Lipoveci G, Sylejmani S, Muqaj S, Siqeca A.: Pericistectomia partiale me omentoplikacion si metodë e zgjedhjes te cista ekinokoke e mëlçisë. Acta Medica Dardanica 1994;1:26-35.

13. Bytyqi C, Sylejmani S, Pustina A, Bakalli B, Grazhdani A, Morina F.: Morfometria me ultratingull e kërdhokullave të nxjerra. Praxis Medica 1995;38 (2): 89-94.

14. Sylejmani S, Sylejmani Xh, Nurishahe H.: Përvoja jonë në diagnostikimin me ultrazë në gjinekologji me obstetrikë. Acta Medica Dardanica 1994;1:51-64.

15. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H, Rada R. Shukriu G.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënisë së hershme patologjike – graviditas extrauterina. Acta Medica Dardanica 1995;2:151-164. 16. Sylejmani S.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme patologjike, posaçërisht në blighted ovum. Magjistraturë. Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, 28.04.1995.

17. Sylejmani S.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në përcjelljen e shtatzënive të çrregulluara dhe patologjike. Referat, Takim Profesional Mjekësor, SH.M.K. dega në Prizren 20 maj 1995.

18. Sylejmani Xh, Sylejmani S. Frekuenca dhe trajtimi i pacienteve me dhëmbë gangrenozë. Acta Medica Dardanica 1995;2:178-183.

19. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Paraqitja ultrasonike e shtatzënive të hershme të çrregulluara dhe patologjike. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:259-273.

20. Lipoveci G, Hyseni N, Sylejmani S, Jusufi A.: Përvoja fillestare në ekzaminimin ultrasonografik të gjëndrës tiroide. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:297-301.

21. Sylejmani S. Gashi Z.: Përdorimi i barnave në shtatzëni Në: Gashi Z. Barnat të dhëna praktike. Prizren: Berati, 1996:191-2002. 22. Sylejmani S, Baxhaku H, Gorani J.: Mundësitë e diagnostikimit me ultratingull të patologjive të gjirit. Referat, Takim Profesional Mjekësor organizuar nga SH.M.K. dega në Prizren 23 mars 1996.

23. Sylejmani S.: Mbrojtja dhe kujdesi i shtatzënave paralindjes. Penda 2;3:23-25.

24. Sylejmani S.: Informatë mbi Kongresin e parë të gjinekologëve dhe perinatologëve të Sllovenisë, me karakter ndërkombëtar 20-23 tetor 1996, Portorozh. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:379.

25. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Paraqitja ekografike e shtatzënive të hershme të çrregulluara dhe patologjike. Konferenca Ndërkombëtare për Shëndetin Riprodhues. Tiranë, Shqipëri 8-9 nëntor 1996.

26. Sylejmani S.: Informatë mbi Konferencën ndërkombëtare për shëndetin riprodhues, Tiranë, Shqipëri 8-9 nëntor 1996, pallati i kongreseve. Acta Medica Dardanica 1997;3-4:379.

27. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Paraqitja me ultratingull e shtatzënisë së hershme patologjike Mola Hydatidosae. Përmbledhje e rezymeve të Simpoziumit Profesional Shkencor. Prishtinë, 1998:90-91. 28. Sylejmani S, Gashi Z.: Shtatzënia, faktorët teratogjen dhe barërat. Referat, Takim Profesional Mjekësor organizuar nga SH. M. K. dega në Prizren, 23 mars 1997.

29. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Daka H.: Diagnostikimi i shtatzënisë së hershme patologjike. Praxis Medica 1996;39:5-10.

30. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S.: Ultrasonografia transvagjinale në mbikëqyrjen e zhvillimit të folikuleve ovariale në ciklet e stimuluara. Praxis Medica 1997; 40:23-32.

31. Sylejmani S. Sëmundjet e gjirit. Penda 1997;5:20-24.

32. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Epidemiologjia e shfaqjes së menopauzës te gratë e Prizrenit me rrethinë. Praxis Medica 1998;41:17-21.

33. Sylejmani S.: Përdorimi i acidit folik dhe vitaminave në fillim të shtatzënisë. Informatori Farmaceutik 1998;1:11.

34. Sylejmani S.: Përdorimi i barnave antiinfektive në shtatzëni. Informatori Farmaceutik 1998;2:12-13 35. Sylejmani S.: Përvoja jonë në diagnostikimin e shtatzënive ektopike me anë të ultratingullit, Takim Profesional Mjekësor i SH.M.K. Dega në Prizren, 12.04.1998

36. Sylejmani S.: Situata epidemiologjike e menopauzës në rajonin e Prizrenit. Konferenca e parë Kombëtare Shëndeti i gruas në menopauzë. Tiranë, Shqipëri 24-25 prill 1998.

37. Sylejmani S.: Informatë mbi Konferencën e parë Kombëtare Shëndeti i Gruas në Menopauzë, mbajtur në Tiranë, Shqipëri 24-25 prill 1998. Praxis Medica 1998;41:58.

38. Sylejmani S, Hyseni N, Baxhaku H, Dida A.: Diagnostikimi i sëmundjeve të gjirit me ultratingull. Praxis Medica 1999;42:33-37.

39. Sylejmani S.: Planifikimi i familjes. Informatori Farmaceutik Mjekësor 1999;3:10-11.

40. Sylejmani S, Çardaku M.: Përkujtim Dr. Fahredin Hoti. Praxis Medica 1999;42 (1):81.

41. Sylejmani S, Hyseni N, Baxhaku H, Dida A, Lecaj Sh.:Përvoja jonë në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit me ultratingull. Praxis Medica 1999;42 (2):99.

42. Sylejmani S, Krasniqi S, Kastrati B, Hoxha S, Gorani J.: Përvoja jonë në diagnostikimin e tumoreve të vezoreve dhe të mitrës me ultratingull. Praxis Medica 1999;42 (2):108-109.

43. Sylejmani S, Krasniqi S.: Vlera e ekografisë në diagnostikimin e keq-formimeve fetale. Seminar Ndërkombëtar Shtatzënia dhe problemet rreth saj. Tiranë, Shqipëri 4-5 dhjetor 1998.

44. Qehaja N, Kastrati B, Bicaj Xh, Disha M, Sylejmani S.: Propozim protokolli i karcinomës së tubës uterine. Praxis Medica 1999;42 (2):157.

45. Qehaja N, Kastrati B, Bicaj Xh, Disha M, Sylejmani S.: Propozim protokolli i tumoreve malinje ovariale. Praxis Medica 1999;42 (2):157-161. 46. Sylejmani S.: Parashikimi i ovulacionit dhe vlerësimi i funksionit të vezoreve te gratë me anë të ultratingullit,disertacion, 02.05.2000, Tiranë, Shqipëri

47. Sylejmani S.: Roli i ekografisë në përcjelljen e ndryshimeve në endometër dhe vezore. Simpoziumi Ultrasound 2000, 17-18 qershor 2000. Pogradec, Shqipëri – Strugë, Maqedoni.

48. Sylejmani S.: Qasje bashkëkohore në diagnostikimin e karcinomit të gjirit. Simpoziumi i dytë profesional i Shoqatës së Onkologëve të Kosovës. 20-21 tetor 2000 Prishtinë, Kosovë.

49. Sylejmani S.: Roli i diagnostikës ultrasonografike në përcjelljen e shtatzënisë normale. Takim Ndërkombëtar Profesional Mjekësor 2000, 27-28 tetor 2000, Tetovë, FYROM

50. Sylejmani S.: Përvoja jonë në diagnostikimin e shtatzënive ektopike me anë të ultratingullit. Takim Profesional Mjekësor i SH.M.K. dega në, 12.04.1998 Prizren, Kosovë. 51. Sylejmani S.:Roli i ultratingullit në mjekimin e shterpësisë bashkëshortore. Takim Profesional – Shkencor. 25. nëntor 2000. Prizren, Kosovë. 52. Sylejmani S.: Barnat dhe Shtatzënia. Takim Profesional Mjekësor. 19. maj 2001 Prizren, Kosovë.

53. Sylejmani S.: Roli i ultratingullit në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit. Simpoziumi III Profesional i Onkologëve të Kosovës, 12-14 tetor 2001 Prishtine, Kosovë.

54. Sylejmani S.: Karakteristikat ultrasonografike të tumoreve të gjirit. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi”, 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosove.

55. Sylejmani S. Guhelli G, Muqaj S, Krasniqi S.: Roli i Ultrasonografise transvagjinale në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Simpoziumi i pare Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi, 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.

56. Sylejmani S.: Përvoja jonë fillestare në diagnostikën 3-D në Obstetrike. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi”, 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.

57. Minga Gj, Sylejmani S, Bytyçi C, Lipoveci G.: Një vështrim i shkurtër historik mbi imazherinë ultrasonografike në trojet shqiptare. Simpoziumi i parë Profesionalo-Shkencor me pjesëmarrje Ndërkombëtare “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi”, 14-15 qershor 2002 Prizren, Kosovë.

58. Sylejmani S. Veçoritë Ultrasonografike të tumorëve të gjirit. Takim Profesional Mjekësor 2002, 25-26.10.2002, Tetovë, FYROM

59. Sylejmani S.: Diagnostika Ultrasonografike 3-D në obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2002, 25-26.10.2002, Tetovë, FYROM

60. Sylejmani S.: Vagina and Uterus: Endometrium: normal ultrasonographic presentation of endometrium into various stages of menstruation cycle. Anatomic and sonoanatomic characteristic of vagine. Anatomic and sonoanatomic characteristic of uterus. Echographic changes to the normal uterus into certain periods. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june, 2003, Prizren, Kosova.

61. Sylejmani S.: Vagina and Uterus: Pathologies or abnormalities: or adenomyoma, endometrium, carcinoma of uterus collis. Abnormalities of born uterus and endometrium abnormalities, Contraception, IUD in particular and abnormalilties ragarding to it. Leiomioms, leiomiosarkoms, Naboth ovula. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.

62. Sylejmani S.: OVARIES, UTERINE TUBES: Normal anatomy, function, structure, size, and ultrasonographic presentation of ovaries. Irregularities in the level of ovaries: ovary cysts, dermoid cysts, policistic ovaries and hyperstimulation of sindroma. Uterine tubes: normal anatomy, sizes, localization, function, uterine pathologies of tubes. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.

63. Sylejmani S.:ULTRASONOGRAPHY AND STERILITY: Keep an eye on of the growth and development of ovarial folicules. Ovulation diagnosis (changes in the level of ovaries and endometrium for this purpose. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.

64. Sylejmani S.: ECTOPIC PREGNANCY: Definition of ectopic pregnancy, general, localization. Role of ultrasonographic diagnosis in diagnostification of ectopic. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.

65. Sylejmani S.: Breasts Anatomy, physiology and ultrasonographic built up. Inflammatory processes Bening and malign breasts. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 10-15 june 2003, Prizren, Kosova.

66. Sylejmani S. Salih A.: Sonomamografia e tumorëve të gjirit. Simpoziumi i dytë Shkencor Ndërkombëtar “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi – Prizreni 2003”, 13-14 Qershor 2003 Prizren, Kosovë.

67. Sylejmani S.: Eksperienca jonë në sonografinë 3D në obstetrikë me Volume Mode Unit Eu9079 Scanner Microconvex ASU 1001 dhe ASU 1002. Simpoziumi i dytë Shkencor Ndërkombëtar “Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi – Prizreni 2003”, 13-14 Qershor 2003 Prizren, Kosovë.

68. Sylejmani S, Hoxha S, Muqaj S, Berisha A, Gjini S, Berisha A. A. Kafexholli: Diagnostika ultrasonografike, Mosha gestative, Hipotrofia Fetale. Konferenca Kombëtare “Hipertensioni dhe Shtatzënia, 28.06.2003 Tiranë, Shqipëri.

69. Sylejmani S.: Sonomamografia dhe karakteristikat sonografike te proceseve tumoroze te gjirit. Tubimi-Seminar Ndërkombëtar Kanceri i gjirit, 19-20.09.2003 Prishtine, Kosovë.

70. Sylejmani S.: Roli i sonografisë në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Takim Profesional Mjekësor 2003, 24-25.10.2003, Tetovë, FYROM.

71. Sylejmani S.: KEEP AN EYE ON – THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF FETUS: Recognition of pregnancy and alterations in the beginning of pregnancy. Ultrasounds check in the first trimester. Neck fold NT. Second trimester: basic biometry: BPD (bi-parietal diameter), cephalic index, head circumference HC, cerebral hemispheres, femur length FL. Fetal trunk: abdominal circumference AC, chest circumfere. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.

72. Sylejmani S.: INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION IUGR – Definition, Kinds-types of intrauterine fetal growth retardation. Ultrasound finding and suspecting of intrauterine growth retardation. Macrosomia. Biophysical profile. Measurements of blood flux during pregnancy. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.

73. Sylejmani S.: SCELETON SYSTEM. Development. Appearance of ossification nucleuses during ultrasound scans. Ultrasound appearance of normal skeleton system. Description and expressions during description of the extremity (limb) parts. Expressions used for description of extremity (limb) malformations. Skeleton displasions (osteochondrodisplasions), lethal displasions. Non-lethal displasions. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.

74. Sylejmani S.: IRREGULAR AND PATHOLOGICAL PREGNANCIES – SPONTANEUS ABORTS. Abortions, definition. Abnormal – an-embryonic pregnancy – blighted ovum. Missed abortion. Ultrasound scans signs of abortion and embryonic death. Intrauterine haematoma’s. Differential diagnosis of bleeding in the first trimester. Intrauterine death. Lecture, International Centre for Education in Ultrasound Diagnostic in Medicine, Aloka Kosova, 23-27 february 2004, Prizren, Kosova.

75. Sylejmani S, Hoxha S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh.: DIAGNOSTIKIMI I KARCINOMIT TE ENDOMETRIT. 1-st International Congress of the Kosova Association of Oncology. Octomber 13-16, 2004, Prishtina-Kosova.

76. Sylejmani S, Baxhaku H, Berisha-Zhuri A, Kafexholli A, Kalimashi H, Kabashi A.: DIAGNOSTIKA SONOMAMOGRAFIKE E TUMOREVE TE GJIRIT, 1-st International Congress of the Kosova Association of Oncology. Octomber 13-16, 2004, Prishtina-Kosova

77. Sylejmani S, Kafexholli A, Giini Sh, Hoxha A, Lecaj Sh.: Përparësitë e ekzaminimit ultrasonografik të cerviksit në krahasim me ekzaminimin digjital si parashikues i mundshëm i lindjes së parakohshme. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.

78. Sylejmani S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh.: DIAGNOSTIKIMI PERINATAL I HIDROCEFALUSIT. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.

79. Sylejmani S, Hoxha S, Kafexholli A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Gjini S, Lecaj Sh, Hoxha A.: KARCINOMI I ENDOMETRIT. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.

80. Sefa A, Sylejmani S, Spahiu A, Krasniqi S, Kryeziu F.: NEUROFIBROMATOZA (NF1), Prezantim rasti. Takim Profesional Mjekësor 2004, Përmbledhje punimesh. 22-23 Tetor 2004, Gostivar, Maqedoni.

81. Sylejmani S, S. Hoxha, Sh. Luli, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha-Zhuri, Sh. Lecaj, A. Hoxha: Rëndësia e Diagnostikes ekografike në diagnostikimin dhe përcjelljen e keqformimeve te lindura fetale (përvoja jonë). Konferenca e VIII vjetore. Pediatrike, Abstrakte.22-23 prill, Tiranë, Albania.

82. Sylejmani S. Veprimi teratogjen i barnave në shtatzëni. Simpoziumi i parë “Barnat dhe Shëndeti”, 07.05.2005, Prishtinë, Kosova.

83. Sylejmani S. Breast Ultrasound. Work-Shop, 09.06.2005, Regional Hospital, Prizren, Kosove.

84. Sylejmani S, S. Hoxha, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha Zhuri, S. Gjini, Sh. Lecaj, M. Berisha, A. Hoxha, H. Arifi, Sh. Fetiu, Sh. Krasniqi: DIAGNOSTIC ULTRASOUND IN OBSTETRICS. Simpoziumi i trete Shkencor Nderkombetar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekesi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.

85. Sylejmani S, H. Baxhaku, A. Kafexholli, A. Berisha, A. Berisha Zhuri, F. Çuperjani, Sh. Fetiu: DIAGNOSTIKIMI I SËMUNDJEVE TE GJIRIT ME ULTRASONOGRAFI KONVENCIONALE DHE COLOR DOPPLER. Simpoziumi i trete Shkencor Nderkombetar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.

86. Sylejmani S, S. Hoxha, A. Kafexholli, A. Berisha A. Berisha Zhuri, S. Gjini, Sh. Lecaj, M. Berisha, A. Hoxha, Sh. Krasniqi: ROLI I COLOR DOPPLER EKOGRAFISE TRANSVAGJINALE NE DIAGNOSTIKIMIN E KANCERIT TE ENDOMETRIT. Simpoziumi i trete Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.

87. Abdushi S, Sylejmani S. Important of Fetal Echokardiography . Simpoziumi i trete Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosove.

88. Hoxha A, Kafexholli A, Sylejmani S, Gjini S, Lecaj Sh. ULTRATINGULLI I CERVIKSIT DHE LINDJA E PARAKOHSHME, Simpoziumi i tretë Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike ne Mjekësi Prizreni 2005, 09-10 qershor 2005, Prizren, Kosovë. 89. Sylejmani S. Diagnostika Bolesti Dojke Konvencionalnim i Color Doppler Ultrasonografijom. XII Kongres Drustva Ljekara Crne Gore sa medjunarodnim ucescem. Medicinski Zapis, Ulcinj-Podgorica, 21-24 Septembar 2005.

90. Sylejmani S. : Sonodiagnostika në Obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2005, Përmbledhje punimesh. 30 Tetor, 01 Nëntor 2005, Shkup, Maqedoni.

91. Sylejmani S.: Epidemiologjia e shfaqjes së Menopauzës te popullata Kosovare. Konference Shkencore: Terapia zëvendësuese hormonale. 11.02.2006, Durrës, Shqipëri 92. Sylejmani S. Ultrasonografia diagnostiko Konvencionale ne Obstetrike, ligjëratë në Workshop-in e Diagnostikes Ultrasonografike në Mjekësi “Bazat e Kolor Dopplerit në Obstetrikë”, 08.06.2006, Prizren, 2006. 93. Sylejmani S. Me bp. Roli dhe rëndësia e Diagnostikes ultrasonografike në sëmundjet e gjirit. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë. 94. Sylejmani S. Rroli dhe rëndësia e diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë. 95. Abdushi S, Sylejmani S. Tisu Doppleri ne Kardiologji. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë. 96. Hoxha A. Sylejmani S. Kafexholli A. me bp. Diagnostika ultrasonografike e keqformimeve te lindura te boshtit Kurrizor. Simpoziumi i katërt Shkencor Ndërkombëtar Ultrasonografia Diagnostike në Mjekësi Prizreni 2006, 08-09 Qershor 2006, Prizren, Kosovë. 97. Sylejmani S., Hoxha S., Kafexholli A, Hoxha A, Berisha A, Berisha-Zhuri A, Berisha Tahiri M, Lecaj Sh.: Epidemiologjia e shfaqjes së Menopauzës te gratë e Prizrenit, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni. 98. Kafexholli A, Guhelli G, Sylejmani S., Gjergjizi F., Mrasori N.: Mortaliteti perinatal për vitin 2005 në regjionin e Prizrenit, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni. 99. Sylejmani S., Hoxha S., Kafexholli A, Hoxha A, Lecaj Sh., Berisha Tahiri M, Sylejmani G: Vlerat e ekografisë diagnostike në obstetrikë, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni. 100. Abdushi S, Sylejmani S. Ekografia fetale: ku jemi ne?, Takim Profesional Mjekësor Struga 2006, Përmbledhje punimesh. 27 Tetor, 2006, Strugë, Maqedoni. 101. Sylejmani S. Vlerësimi ekografi në sëmundjet e gjirit (Ca Mammae), Konferenca e Dytë Kombëtare e Imazherisë, 28 Tetor, 2006, Tiranë, Shqipëri. 102. Sylejmani S. Ultrasound in First Trimester and its complications, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 103. Sylejmani S. Ultrasound in First Trimester: Graviditas ectopica, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 104. Sylejmani S: Overview of ultrasound diagnostics in obstetrics, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 105. Sylejmani S. Ultrasound of Cervix, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 106. Sylejmani S.Ultrasound in gynecology with special accent on Adnexa, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 107. Sylejmani S Common fetal anomalies, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 108. Sylejmani S. Breast Ultrasound, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Regional Hospital, Prizren 109. Sylejmani S. Role of Ultrasound in Assessment of IUGR, One Week Intensive Practical Training Course “Ultrasound in Gynecology & Obstetrics”, 5-9 November 2006, Reginal Hospital, Prizren

110. Sylejmani S, Hoxha S: Karakteristikat ultrasonografike të proceseve patologjike në gjinj, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi – Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006

111. Guhelli G., Palokaj U., Ajdini H., Gollopeni B., Celina Y., Rama M., Sylejmani S: Statusi i hekurit: faktor i mundshëm rreziku për konvulsionin e parë febril, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi – Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006

112. Kafexholli A., Guhelli G., Sylejmani S., Gjergjizi F: Mortaliteti perinatal për vitin 2005 në Spitalin Regjional “Prim.dr. Daut Mustafa” Prizren, Shoqata e Mjekëve të Malit të Zi – Dega Ulqin, Simpoziumi i VII Ulqin-Shkodër, 23 Dhjetor 2006

113. Sylejmani S. Hoxha S. Our experienc in Obstetrical Ultrasound; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.

114. Sylejmani S. Multimedia Live Demonstration for Routine Obstetrical Ultrasound in Second & Third trimester; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.

115. Sylejmani S. Hoxha S. Role of Ultrasound in Diagnosis of Ectopic Pregnancy; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.

116. Sylejmani S. Hoxha S. Role of Ultrasound in Diagnosing Endometrial Lesions; PAK-KOSOVA INTERNATIONAL ULTRASOUND CONFERENCE-2007, 30.03-01.04.2007, Lahore Pakistan.

117. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Përcjellja ultrasonografike e cikleve menstruale, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

118. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Roli i diagnostikës ultrasonografike në diagnostikimin e patologjive të endometrit në periudhën e perimenopauzës dhe në postmenopauzë, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

119. Sylejmani S, Hoxha S, Fetiu Sh, Guhelli G. Cistet e thjeshta të adnekseve në menopauzë, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

120. Abdushi S, Sylejmani S. Analiza e kinetikës regjionale të mureve të ventrukulit të majtë te pacientët me infarkt të miokardit, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

121. Abdushi S, Sylejmani S, Kryeziu F. Evaluimi ultrasonografik i stenozës së arterieve renale, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

122. Abdushi S, Sylejmani S, Kryeziu F. e-Tracing në arterien karotide komune si metodë skriningu për sëmundjen e arterieve koronare, Kongresi i Parë Ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi “KOSOVASON 2007”, 7-9 qershor 2007, Prizren, Kosovë

123. Sylejmani S. Imazhet ekografike dhe anomalitë fetale, Konferenca e I-rë ndërkombëtare e mjekësisë perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë, Shqipëri

124. Sylejmani S. Diagnostika Ultrasonografike e Dështimeve Spontane. Shtatzënitë e çrregulluara dhe patologjike. Medicus, Vol. VIII, Nr.2 Tetor 2007, 78-85.

125. Sylejmani S, Fetiu Sh, Berisha A, Sylejmani S. Hematocolpos dhe hematometra për shkak te himenit të mbyllur – Hymen Imperforatus. Takim Profesional Mjekësor 2007. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Tetovë 26 Tetor 2007.

126. Sylejmani S. Shtatzënia ektopike si urgjencë gjinekologjike dhe rroli i ultrasonografisë në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. Abstarakte, Konferenca e tretë e Imazherisë Shqiptare. 27 Tetor 2007; 16-19.

127. Sylejmani S. Roli i Diagnostikës ekografike në diagnostikimin e himenit të mbyllur – Himen Imperforatus si urgjencë gjinekologjike. Abstarakte, Konferenca e tretë e Imazherisë Shqiptare. 27 Tetor 2007; 26-32.

128. Abdushi S, Sylejmani S, Kryeziu F, Shabollari Sh. Accuracy of A-ASMA in assessment in regional wall motion abnormalities with myocardial infarctiion. EUROECHO 2007 Libon, 5-8 December 2007. Eur J Echocardiography Abstracts Supplementë S97, December 2007.

129. Sylejmani S. Ultrasound abnornlities of first trimester pregnancy. Italian-Albanian Seminar for ultrasound in Albania 13 – 15 of December 2007, Tirana Albania.

130. Sylejmani S. Ectopic pregnancy, Ultrasound findings. Italian-Albanian Seminar for ultrasound in Albania 13 – 15 of December 207, Tirana Albania.

131. Sylejmani S. Ekografia në shtatzënitë ektopike. Dega Shqiptare e Shkollës Ian Donald. Shkolla Pas Universitare e Ekografisë Mjekësore. Kursi i I-rë i avancuar i Ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji. Tiranë 5-6 Prill 2008.

132. Sylejmani S. Roli i ekografisë në zbulimin e anomalive fetale. Dega Shqiptare e Shkollës Ian Donald. Shkolla Pas Universitare e Ekografisë Mjekësore. Kursi i I-rë i avancuar i Ekografisë në obstetrikë dhe gjinekologji. Tiranë, 5-6 Prill 2008.

133. Sylejmani S. Dështimet spontane dhe Diagnostika Ekografike. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 40-41 Maj 2008.

134. Abdushi S. Sylejmani S. Ekokardiografia Fetale: Dritare për zemrën që po zhvillohet. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 97 Maj 2008.

135. Berisha M, Zajmi D, Ramadani N, Maloku-Gjergji T, Hoxha R, Zhjeqi V, Paqarada M, Sylejmani S. Indikatorët e veprimtarisë shëndetësore për nenën dhe fëmijën në Kosove. Konferenca e II-të Ndërkombëtare dhe Panshqipëtare e Mjekësisë Perinatale, 22-23 qershor 2007, Tiranë. Buletini i Shkencave Mjekësore Shqipëri Supplement Vëllimi 39, Nr.3, 57 Maj 2008

136. Sylejmani S, Guhelli G, Fetiu Sh, Shala S. Role of ultrasound in the diagnosis of ectopic pregnancy. Kosova experience. 18 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 24-28.08.2008 Chicago, USA. Ultrasound obstet gynecol 2008;32:308-309.

137. Sylejmani S, Fetiu Sh, Shala S. The role of 2D and 3D ultrasonogrpahy in determination of fetal gender in the first tri-semester of pregnancy. 18 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 24-28.08.2008 Chicago, USA. Ultrasound obstet gynecol 2008;32:414.

138. Sylejmani S, Fetiu Sh, Shala S. Menopausal adnexa simple cysts and ovarian cancer. 2-nd Kosova International Oncology Congress. Book Of Abstracts 15-18 October 2008.

139. Sylejmani S, Fetiu Sh, Shala S. Endometrial cancer diagnosis, the role of ulstrasonogrpahy. 2-nd Kosova International Oncology Congress.Book Of Abstracts 15-18 October 2008.

140. Sylejmani S, Baxhaku H, Kurtishi I, Shala S. Sonomammography as image method in diagnosing of breast diseases. 2-nd Kosova International Oncology Congress.Book Of Abstracts 15-18 October 2008.

141. Sylejmani S, Fetiu Sh, Shala S. Aplikimi i diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji eksperienca jonë. Takim Profesional Mjekësor 2008. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Kumanovë 24-25 Tetor 2008.

142. Abdushi S, Sylejmani S. Ekokardiografia fetale, pjesë e ekzaminimit rutinor në obstetrikë. Takim Profesional Mjekësor 2008. Suplement, Përmbledhje Punimesh. Kumanovë 24-25 Tetor 2008.

143. Sylejmani S. Sëmundjet e gjirit. Dija 6/2008;239-263, Revistë për Shkencë, Kulturë dhe Art e Bashkimi i Krijuesve Shqiptar, Ulqin Mal i Zi, Nëntor 2008.

144. Sylejmani S. Sonomamografia, metodë e zgjedhur imazherike në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit. Simpoziumi i tetë Ulqin-Shkodër. Përmbledhje punimesh 26.12.2008 Ulqin, Mal i Zi.

145. S. Sylejmani, S. Fetiu, E. Prifti, A. Kafexholli, S. Shala. Ectopic cesarean pregnancy diagnostic and termination – our experience. 19 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 13-17 September, Hamburg Germany. Ultrasound obstet gynecol 2009;34 (suppl.1): 177-284.

146. S. Sylejmani, S. Fetiu, E. Prifti, A. Kafexholli, S. Shala. Categorization of sono-mammographic results basen on criteria used for BI-RADS and their – accuracy Kosovo’s experience. 19 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 13-17 September, Hamburg Germany. Ultrasound obstet gynecol 2009;34 (suppl.1): 1-61.

147. Selami S. Workshop “SËMUNDJET E GJIRIT, SONOMAMOGRAFIA DHE TRAJTIMI KIRURGJIK” Qendra ndërkombëtare për edukim në ultrasonografinë diagnostike në mjekësi “Aloka Kosova” në bashkëpunim me qendrën e diagnostikës ultrasonografike “Ginekos”, Prizren , 13 Maj 2009, Prizren, Republika e Kosovës.

148. S. Sylejmani, M. Berisha, A. Kafexholli, Sh. Fetiu, S. Shala. Role of ultrasound in the diagnosis of ectopic pregnancy – our experience. Third South East European Congress in Perinatal Medicine 14-18 May 2009, Belgrade Serbia.

149. Selami S. Skriningu ultrasonografik antenatal. Konferenca vjetore ditët kosovare të shëndetit riprodhues 21-22 maj 2009, Prishtinë.

150. Selami S. Shqipe F. Sebahate Shala. Eksperienca jonë në aplikimin e diagnostikës ultrasonografike në gjinekologji. III International Conference of Perinatology and the II Advanced Course in Ultrasound of Ian Donald School that Albanian Association of Perinatology, 4-7 June 2009, International Hotel, in Tirana, Albania.

151. Selami S, Merita K, Hatim B, Shqipe F, Sebahate Shala. Eksperienca jonë ne kategorizimin e rezultateve sonomamografike bazuar në kriteret e përdoruara për BI-RADS. III International Conference of Perinatology and the II Advanced Course in Ultrasound of Ian Donald School that Albanian Association of Perinatology, 4-7 June 2009, International Hotel, in Tirana, Albania.

152. Sylejmani S. Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju ektopične trudnoće. Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound (Book of abstracts) June 1-2, 2009 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

153. Selami Sylejmani, Hatim Baxhaku, Shqipe Fetiu, Sebahate Shala. Kategorizacija sonomamografski rezultata baziranih na kriterije upotrebljenih za BI-RADS® sustava tumaćenja i kategorozacije – naša iskustva. IV-ti Hrvatski Senološki kongres sa međunarodnim sudjelovanjem, 22-25 Listopad 2009, Hvar Hotel Amfora, Croatia.

154. Selami S, Memli M, Sejdullah H. Roli i ultrazërit në determinimin e malinjitetit të cistave ovariale. Konferenca kosovaro-turke për shëndetin riprodhues 25-28 Gusht 2009, hotel victory Prishtina, Kosova.

155. Selami S. Karakterizimi sonomamografik i proceseve malinje në gjinj. Takimi i IV-të vjetor ndërkombëtar i institutit Alb-Shkenca, 30 Gusht – 2 Shtator 2009, Shkup – Tetovë.

156. Selami Sylejmani . Kanceri i gjirit. Recensent: Ilir Gjylbegu, Orion Gliozheni dhe Rubena Moisiu. Redaktor Shkencor: Gjergji Minga. Faqe 235, Shtëpia botuese: Orbis, Prizren, Tetor 2009, Prizren, Kosovë.

157. Selami S. 3-4D Ultrasonografia në zbulimin e anomalive kongjenitale. Ligjeratë në: Workshop-in e organizuar nga Siemens, 12 Shkurt, 2010 Prishtinë, Kosovë.

158. Selami S. Rroli i Diagnostikës Ultrasonografike në zbulimin e anomalive të lindura fetale. Ligjëratë në kuadër të Edukimit të vazhdueshëm profesional. 24.03.2010, Dragash – Sharr, Kosovë.

159. Selami S. Zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit. Ligjeratë në kuadër të Edukimit të vazhdueshëm profesional në: Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare Suharekë. 25.03.2010, Suharekë.

160. Selami S. Diagnostikimi ultrasonografik antenatal i anomalive të lindura të sistemit skeletor 4rd International Conference of Perinatology, 11-13 June 2010, International Hotel, in Tirana, Albania.

161. Selami S. Cervikometria ultrasonografike. 4rd International Conference of Perinatology, 11-13 June 2010, International Hotel, in Tirana, Albania.

162. Selami S. Sëmundjet beninje dhe malinje të gjirit. Ligjeratë në Worshop-in ” Breast Desaeses” , 25.05.2011, Prizren Kosova.

163. Selami S. Diagnostika Ultrasonografike në gjinekologji. Ligjeratë në: Ultrasound School in Abdomen and Large Vessels, 07.-11 June 2010, Prizren Kosova.

164. Selami S. Përvoja jonë në kategorizimin BIRADS për ultrasonografi të ndryshimeve në gjinje. Ligjeratë në: Konfrencën e IV-te vjetore të Shoqatës së Imazheristeve të Shqipërisë, 30.10.2010, Tiranë, Shqipëri.

165. Selami S. Emergency Ultrasound in Pregnancy – First Trimester. Ligjeratë në Intensive Ultrasound Course: “Ultrasound in the Emergency Department”, 14-15 November 2011, Prishtina Kosova.

166. O. Gliozheni, S. Sylejmani, K. Kati.Ultrasound and Diagnosis fetal anomalies. In: N. Radunovic, Editor. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – What in New? . Belgrade: Novi Astakos; 2011. p. 139-150.

167. Selami S. Ekografia vegël e fuqishme në diagnostikimin e shtatzënisë ektopike. V National Congres Of Perinatal Medicine and the III Advanced Course Of Ian Donald School 10-12 June 2011, International Hotel, in Tirana, Albania.

168. Oron Gliozheni, Selami Sylejmani, Kreston Kati. Ultrasound and Diagnosis Fetal Anomalies. Donald School Journal of Ultrasound and Gynecology, Jouly September 2011;5(3):193-204.

169. Selami S. Epidemiologjia dhe Diagnostika Bashkëkohore e Patologjive të gjirit. Simpozium Shkencor. Universiteti i Vlorës Fakulteti i Shendetit Publike, 27.04.2012, Vlora, Albania.

170. Sylejmani S. Teratogen actions of the drugs and the possibility of a follow up of modifications during the pregnancy. The International Conference Contemporary Developments In Pharmacy. Teratogen Drug Actions And Possibility In Tracking The Changes On Malformations During The Pregnancy With Ultrasonography. 22-23 September 2012, Prishtina Kosova. Book of Abstracts.

171. Selami S, Shqipe F, Sebaha Sh, Ibrahimi S. Epidemiologjia e Shfaqjes se menopauzes ne Kosove. Kongresi i pare i Shoqates se Obstetrve dhe gjinekologeve te Kosoves, 18-19.05.2012, Peje, Kosova.

172. Selami S, Shqipe F, Sebahate Sh. Shtatzënia ektopike si formë e abdomenit akut dhe rroli i diagnostikës ultrasonografike në diagnostikimin e hershëm. Kongresi i pare i Shoqates se Obstetrve dhe gjinekologeve te Kosoves, 18-19.05.2012, Peje, Kosova.

173. Sylejmani S . Fetiu Sh, Shala S. Sonodoagnostika paralindjes e anomalive me te shpeshta fetale – pervoja jone. Takim Profesional Mjekësor 2012. Përmbledhje abstraktesh, 26-27.10.2012, Shkup, Maqedoni.

174. Selami S. Vlerësimi i keqformimeve në trimestrin e parë të shtazanisë. VIth Congres of the Albanina Assotiation of Perinatal Medicine and the 4th Advanced Course in Ultrasound of Ian Donald School in Obstetrics and gynaecology, 02-03 February, International Hotel, in Tirana, Albania.

175. Selami S. Roli i ekografisë në vlerësimin e cisteve ovariale. VIth Congres of the Albanina Assotiation of Perinatal Medicine and the 4th Advanced Course in Ultrasound of Ian Donald School in Obstetrics and gynaecology, 02-03 February, International Hotel, in Tirana, Albania.

176. Selami Sylejmani. Procena kongenitalnih anomalija u prvom trimestru trudnoće. XII Kurs Skole Perinatologije Srbije, Imidzing biomarkeri – prespektive i ocekivanja. Udruzenje perinatologa Srbije, 05-07.04.2013 – Hotel Omerika, Tara, Srbija.

177. Selami Sylejmani. Egzaminimi i pelvikut jogravid. Kursi bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional. 29-31 Maj 2013, Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Prishtinë.

178. Selami Sylejmani. Ekografia në tremujorin e parë të shtatzënisë. Kursi bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional. 29-31 Maj 2013, Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Prishtinë.

179. Selami Sylejmani. Problemet në shtatzëninë e hershme. Kursi bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional. 29-31 Maj 2013, Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Universitetit te Prishtines, Prishtinë – Kosove.

180. Selami Sylejmani, Hatim Baxhaku, Sebahate Shala. Kanceri i gjirit: eksperienca jonë në kriteret e përdoruara për BI-RADS klasifikim – Kategorizimin e rezultateve sonomamografike. Takim i XVIII Profesional Mjekësor Struga 2013, Suplement, Përmbledhje Punimesh. Strugë 26-27 Tetor 2013, Maqedoni.

181. Selami Sylejmani, Ultrasound cervicometry. Relator at the VIIth Cogress of Albanian Association of  Perinatal Medicine ogy, 14-16 March 2014, Tirana International Hotel, Tirana, Albania.

182. Selami Sylejmani, The Role Of Transvaginal Ultrsound In Diagnosing Endometrial Pathology In The Period Of Perimenopause And Postmenopausis. Relator at the VIIth Cogress of Albanian Association of Perinatal Medicine ogy, 14-16 March 2014, Tirana International Hotel, Tirana, Albania.

183. Selami Sylejmani. Egzaminimi i pelvikut jogravid – jashtë shtatzënisë. Kursi dytë bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional të Ministrisë së Shendetësisë. 26-28 Mars 2014. Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Prishtinë.

184. Selami Sylejmani. Ekografia në tremujorin e parë të shtatzënisë. Kursi i dytë bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional të Ministrisë së Shendetësisë. 26-28 Mars 2014. Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Prishtinë.

185. Selami Sylejmani. Problemet në shtatzëninë e hershme. Kursi i dytë bazik në obstetrikë. Shoqata e gjinekologeve të Kosovës – seksioni i ultratingullit, në bashkëpunim me Komitetin për edukim të vazhdueshëm profesional të Ministrisë së Shendetësisë. 26-28 Mars 2014. Klinika gjinekologjike-obetetrike e Fakultetit të Mjekësisë Prishtinë.

186. Selami Sylejmani. Challenging Emergency Ultrasound OB/Gynecology emergency Cases / Ultrasound in the Evaluation and Management of the Ectopic Pregnancy. Ligjeratë në: “Ultrasound in the Emergency Department”, 28-29 Mars 2014. Grand Hotel Prishtina, Kosovë.

187. Selami Sylejmani. Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju najčešćih fetalnih anomalija u prvom i drugom tromjesečju trudnoće. Predavanje na REGIONALNI KONGRES O ULTRAZVUKU U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI. Ian Donald interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini – Hrvatska i DIU LIBERTAS. DIU Libertas, 30. i 31.05. 2014, Zagreb, Croatia.

188. Selami Sylejmani Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju ektopicne trudnoce. Predavanja na REGIONALNI KONGRES O ULTRAZVUKU U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI. Ian Donald interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini – Hrvatska i DIU LIBERTAS. DIU Libertas 30 –  31.05. 2014, Zagreb, Croatia.

189. Selami Sylejmani. Sonodiagnostikimi para lindjes i anomalive më të shpeshta fetale. Konferenca e 4-të Pediatrike e Shoqatës Pediatrike të Kosovës. 06 dhe 07 Qershor 2014, Hotel Emerald, Prishtinë, Kosovë.

190. Selami Sylejmani, EKO-DIAGNOSTIKA NË SHËRBIM TË PRAKTIKËS GJINEKOLOGJIKE. Takim i XIX Profesional Mjekësor Struga 2014, Suplement, Përmbledhje Punimesh. Strugë 25-26 Tetor 2014, Maqedoni.

191. Selami Sylejmani, EKOGRAFIA E PROCESEVE BENINJE TË GJIRIT. WORKSHOP – PUNËTORI: Metodat imazherike në diagnostikimin e sëmundjeve të gjirit – Prizreni 2014, 15.11.2014, Prizren, Kosovë.

192. Selami Sylejmani. Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju ektopične trudnoće. Ligjerues i ftuar në: Zajednički Kongres Hrvatskog društva za ultrazvuk u medicini i biologiji HLZ i Združenja za raboultrazvoka v medicini SZD, 16 – 18 April, 2015, Split, Croatia.

 

 

Prill, 2014, Prizren, Kosovë

/OPOJAnet/

Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

- Reklama-
- Reklama-