Opoja.net

Plaku që u rrëzua dhe vdiq

Islame
Plaku që u rrëzua dhe vdiq

“Kush dëshmon se përveç Allahut nuk ka Zot tjetër dhe se Muhamedi është i Dërguari i tij, Allahu do t’ia bëjë haram zjarrin (e Xhehenemit)” (Muslim, Iman nr. 46; Tirmidhi nr. 2638.)

Fakti që e mësojmë këtë hadith, ka një ndodhi të vetën. Es-Sunabihi, thotë: “Shkova tek Ubade bin es-Samiti, i cili ndodhej në prag të vdekjes. Kur e pashë në atë gjendje fillova të qaj. Ndërsa ai më tha: «Prit pak! Përse qan? Për Zotin, nëse më kërkohet të dëshmoj për ty, do të dëshmoj patjetër. Nëse do të më jepet e drejta e ndërmjetësimit, me siguri do të ndërmjetësoj për ty. Nëse do të kem fuqi, patjetër që do të jem i dobishëm për ty.»

Pastaj vazhdoi të thotë:

«Për Allahun, unë nuk kam dëgjuar prej Rasulullahut asnjë hadith të dobishëm për ju, e që të mos t’jua kem transmetuar. Përveç një hadithi! Por edhe atë do t’jua them sot në prag të vdekjes.» Më pas, na tregoi hadithin e mësipërm të Rasulullahut (a.s.): «Kush dëshmon se përveç Allahut nuk ka Zot tjetër dhe se Muhamedi është i Dërguari i tij, Allahu do t’ia bëjë haram zjarrin (e Xhehenemit)»” (Tirmidhi nr. 2638. Rudanî, nr: 3.)

Një ditë, Profeti (a.s.), në një mbledhje lexoi ajetin: “O ju, që besoni! Ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin melekët” (Tahrim, 6.) Pas kësaj, një i moshuar që ndodhej aty, u ngrit në këmbë dhe pyeti:

“O i Dërguar i Allahut! A janë edhe gurët e Xhehenemit si gurët e kësaj bote?”

Profeti (a.s.), u përgjigj:

“Betohem në Atë që ka në dorë shpirtin tim se një gur i Xhehenemit është më madh se të gjitha malet e kësaj bote.”

Pasi dëgjoi këto fjalë, plakut i ra të fikët dhe u rrëzua përtokë. Kur Profeti (a.s.), vuri dorën e tij të bekuar në zemrën e plakut, e kuptoi se jetonte ende dhe tha:

“O plak! Thuaj, La ilahe il-lallah!” Plaku tha:

“La ilahe il-lallah!” dhe pas kësaj, Profeti (a.s.), e përgëzoi me Xhenet.

Sahabët që ndodheshin aty pyetën:

“O i Dërguar i Allahut! Vetëm atë po përgëzon me Xhenet prej të gjithë neve?” Profeti (a.s.), u tha:

“Po, sepse Allahu i Madhëruar ka urdhëruar: «… Kjo është për ata që kanë frikë nga qëndrimi para Meje (për gjykim) dhe i tremben premtimit (dënimit) Tim.»[1] (Ibn Kethir, Tefsir IV/391.)

Loading...

Mos i humb

Për fat të keq, po jetojmë në kohën kur muslimani ka frikë nga muslimani

Opoja.net

Bëhu sikur bleta, jo si merimanga

Opoja.net

Mëshira midis të afërmve

Opoja.net

Për të gjithë prindërit të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre t’i shohin në namaz

Opoja.net

Sa bukur është ta gëzosh bashkëshortin (bashkëshorten) tënd

Opoja.net

Bëje të lumtur nënën tënde, të të lumturojë Allahu!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net