Opoja.net

Plotësoni adhurimin tuaj në Ramazan me këto sunete

Agjëroni me Pejgamberin a.s…

– Syfyri – Në librin e Buhariut qëndron: “Zgjohuni në syfyr sepse në të ka bereqet”.

– Shpejtoni me iftarin dhe vonojeni syfyrin deri në momentet e fundit të Imsakut.

– Bëni iftar me hurma të freskëta apo të thata nëse keni mundësi.

– Thirrni mysafir për iftar, sepse në të është çdo e mirë, por edhe lutja e melekëve.

– Ndani sadaka, lexoni Kuran dhe bëni punë të mira, sepse në ramazan veprat vlerësohen shumë fish. Në sahihun e Buhariut thuhet se: “I Dërguari i Allahut ishte më bujari gjatë Ramazanit.

– Lutja e iftarit – Sunet është të thuhet: Allahu im, për shkak Tëndin kam agjëruar, Ty të besoj, tek Ti mbështetem dhe me të mirat Tua bëj iftar. Etja u shua, dejt e gjakut u freskuan dhe shpërblimi u shënua, nëse do Zoti.”

– Itikafi – Njëri nga sunetet që kohët e fundit gati se është lënë pasdore. Itikaf do të thotë të qëndrosh në xhami duke bërë adhurim sidomos në dhjetë ditët e fundit të muajit ramazan. Ibn Omeri (r.a) ka thënë: “Në dhjetëditëshin e fundit të Ramazanit, profeti (a.s) hynte në itikaf”

– Namazi i teravisë – namazi i teravisë është sunet i fortë. Ka thënë i Dërguari i Allahut s.a.v.s.: “Kush e gjallëron natën e ramazanit me bindje dhe besim të thellë, dhe me qëllim që të arrijë vetëm shpërblimin e Allahut, atij do ti falen mëkatet e kaluara”.

– Lutja – është shumë e vlefshme që gjatë muajit të ramazanit të lutemi, sepse ajeti për lutjen vjen pas ajeteve të agjërimit. Allahu i Madhërishëm thotë: “E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.

Arabia Saudite nuk do të pranojë asnjë person nga jashtë për kryerjen e Haxhit

Merlinda Guraj

A duhet anashkaluar të mirat e kësaj bote për të fituar Ahiretin?!

Opoja.net

Pasha Zotin nuk të mashtrova!

Opoja.net
Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net