Produktet vendëse i plotësojnë standardet – mospërkrahja nga Qeveria po ndikon të çmimet më të larta – Opoja.net