Opoja.net

Sa herë në jetë e lexojmë suren Fatiha?

Një musliman i cili i fal pesë namazet e përcaktuara për një ditë e lexon 40 herë ‘Elhamin’, kurse personi i cili për 40 vjet e fal namazin, vetëm në namazet farze, ‘Elhamin’ e lexon 1.241.000 (një milion e dyqind e dyzet e një mijë) herë, ndërsa nëse gjatë asaj periudhe i fal edhe nafilet (sunetet), ‘Elhamin’ do ta lexojë 2.920.000 (dy milionë e nëntëqind e njëzet mijë) herë.

Ky numër do të rritet ndjeshëm nëse muslimani fal edhe nafile të tjera, si namazi i teravisë, namazi i duhassë, namazi i natës etj.

130

Sa i lexoni lajmët në Portalin Opoja.net ?

Faleminderit për përgjigjen tuaj!

Agjencia e Lajmeve
www.opoja.net
Fokusi
Shiko
Zgjedhjet
Abonohu
Raporto